Aktualitātes

Aktualitātes

Aktualitātes

/images/news/large/6680.jpg

03.12.2019

Gūst pieredzi starptautiskā konference par starpinstitucionālo sadarbību vardarbības gadījumu risināšanā

Olita Bidzāne,

Līvānu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

 

28.novembrī Iekšlietu ministrijā norisinājās Labklājības ministrijas un Centra “Marta” rīkotā starptautiskā konference “Starpinstitucionālā sadarbība vardarbības gadījumu risināšanā: no prevencijas līdz rehabilitācijai”, kurā piedalījās arī Līvānu novada Sociālā dienesta pārstāvji.

 

Konferences mērķis bija dalīties pieredzē par ārvalstu un Latvijas labajām praksēm efektīvā starpinstitucionālajā sadarbībā un vardarbības prevencijā gan jauniešu, gan pieaugušo vidū.


Pieredzē par rehabilitācijas programmām darbā ar vardarbību veikušām personām dalījās eksperti no Zviedrijas. Kanādas pārstāvis prezentēja izstrādāto aizdomu indeksu, kas ir efektīvs rīks pirmās saskarsmes institūciju darbiniekiem, lai atklātu vardarbību pret vecāka gadagājuma cilvēkiem. Dr. A. Kaugare (Marquette Universitāte, ASV)  prezentēja 2019. gada pavasarī Latvijas jauniešu grupās iegūtos datus par vardarbības prevencijas nozīmi pusaudžu vidū.

 

Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška un Līvānu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Olita Bidzāne Starptautiskajā konferencē, darbojoties praktiskajās darbnīcās, dalījās ar paveikto un gūto pieredzi projektā “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē”. Līvānu novads ir viena no deviņām pašvaldībām, kas 2019.gadā ir uzsākusi darbu  šajā projektā. Grupu nodarbības vada Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška un vadītājas vietniece Olita Bidzāne. Projekta mērķis ir samazināt riska faktorus pusaudžu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās, attīstot zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem.

 

Labklājības ministrijas foto