Aktualitātes

Aktualitātes

Aktualitātes

/images/news/large/6666.jpg

01.12.2019

Par Ziemassvētku pabalstu izmaksu

Līvānu novada dome no 2. līdz 20. decembrim izmaksā ikgadējo Ziemassvētku pabalstu 30 EUR apmērā Līvānu novada teritorijā deklarētajiem 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un politiski represētajām personām.

 

Pabalstu var saņemt Līvānu novada domes kasē (pirmdien, otrdien un ceturtdien 8.30–12.00/13.00–16.00; trešdien 8.30–12.00/13.00–17.00; piektdien 8.30–12.00/13.00–14.30) un pagastu pārvalžu kasēs.

 

Lai saņemtu pabalstu personai nepieciešams uzrādīt:

•             personu apliecinošu dokumentu,

•             invaliditāti apliecinošu dokumentu,

•             represētajiem –apliecību par represētā statusu.

 

Pabalstu var saņemt persona personīgi, vai pilnvarota persona, uzrādot augstāk minētos dokumentus un derīgu pilnvaru.

 

Pabalstu iespējams saņemt arī bezskaidrā naudā. Lai saņemtu pabalstu bezskaidrā naudā, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, klāt pievienot invaliditāti / represētā apliecinoša dokumenta kopiju un iesniegt domes kasē.

 

Līvānu novada dome līdz 20. decembrim izmaksās ikgadējo Ziemassvētku pabalstu audžuģimenēm 15,00 EUR apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. Pabalsts tiks izmaksāts ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.