Aktualitātes

Aktualitātes

Aktualitātes

/images/news/large/6614.jpeg

11.11.2019

Sabiedrība un taisnīguma atjaunošana

„Noziegums - ievaino cilvēkus un viņu attiecības. Šis fakts rosina atjaunot taisnīgumu, šajā procesā iesaistot cietušo, likumpārkāpēju, kā arī sabiedrību, lai kopīgi meklētu risinājumus, kas veicinātu dziedināšanu, izlīgšanu un mierinājumu". (prof. Howard Zehr).

 

Likumpārkāpumi, noziegumi tā nav tikai tiesībsargājošo institūcija problēma, tie skar visu sabiedrību. Noziegums rada konfliktu starp cilvēkiem, ievaino cilvēku attiecības un, lai šīs attiecības dziedinātu, izmantojot taisnīguma atjaunošanas pieeju - izlīgumu, šajā procesā likumpārkāpējs un cietušais kopīgi meklē taisnīgu risinājumu, likumpārkāpējs uzņemas atbildību par pāridarījumu, uzzina kā juties cietušais un rīkojas, lai novērstu pāridarījuma sekas.

 

Valsts probācijas dienestā laika posmā no 2019.gada 11.novembra līdz 2019. gada 15.novembrim norisināsies pasākums - “Izlīguma nedēļa. Sabiedrība un taisnīguma atjaunošana”. Šī pasākuma ietvaros Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas, Rēzeknes, Balvu, Preiļu, Krāslavas, Daugavpils nodaļas rīko pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par izlīgumu kā taisnīguma atjaunošanu likumpārkāpējā un cietušā attiecībās.

 

Izlīgumu kā taisnīguma atjaunošanas procesu Valsts probācijas dienestā organizē un vada arī brīvprātīgie starpnieki – sabiedrības pārstāvji, kuri nav vienaldzīgi pret sabiedrībā notiekošo un sniedz savu devumu sabiedrības labā – palīdz izlīguma procesā iestatītajām pusēm (likumpārkāpējam un cietušajam) vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Valsts probācijas dienesta Latgales reģionālā struktūrvienība aicina kļūt par brīvprātīgo starpnieku izlīguma procesā.

 

Ja rodas interese par izlīgumu kā taisnīguma atjaunošanu, plānoto pasākumu norises laiku un vietu, informāciju varat iegūt Latgales reģiona teritoriālajā  struktūrvienībā  Lāčplēša ielā 41, Daugavpilī, Epasts: latgale@vpd.gov.lv; pa tālruni: 65440550.

 

Izsmeļošāku informāciju par Valsts probācijas dienestu, par iesaistīšanos izlīguma procesā un par iespēju kļūt par brīvprātīgo starpnieku izlīguma procesā  Jūs varat iegūt mājas lapā www.vpd.gov.lv.