Aktualitātes

/images/news/large/6582.jpg

30.10.2019

Noslēdzies Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstītais biedrības “Baltā māja” projekts

 

No 2019. gada sākuma biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts noslēgsies 31. oktobrī.

 

Projekta vispārējais mērķis – veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju – ir sasniegts pilnā apjomā. Tas panākts ieviešot daudzveidīgas informatīvas, izglītojošas, sadarbību un integrāciju veicinošas aktivitātes.

 

 

Biedrība “Baltā māja” ir pateicīga, ka pateicoties daudzu gadu regulāram darbam, šajā projektā, visā tā ieviešanas periodā, tika sniegts atbalsts organizācijas pamatdarbībai. Līvānu novada NVO aktīvisti papildināja savas zināšanas, piedaloties Līvānu novada NVO līderu apmācībās, kuras vadīja atraktīvā NVO eksperte Evija Caune. Līvānu novada iedzīvotajiem bija iespēja piedalīties arī izglītojošā pasākumu cikla “Zinošs = atbildīgs” trīs tikšanās reizēs, gūt zināšanas par aktuālām politiskām un globālām tēmām no erudītā un daudzpusīgā lektora Dmitrija Oļehnoviča. Savukārt informatīvajos pasākumos/diskusijās “Tieši te”  aktuālas sarunas mijās ar Līvānu novada iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem. Zinoši par Līvānu novada aktualitātēm, problēmām un iecerēm dalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.

 

 

Organizācijas pārstāvjiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas pasākumā “Labdien,  Vidzeme”, kur tikās ar aktīvām NVO Madonā, Cesvainē un Lubānā. Sadarbību veicinoši bija arī pasākumi pie Latgales reģiona lauku novadu NVO. Biedrības darbinieki un brīvprātīgie darbinieki iepazinās ar aktīvākajām organizācijām Preiļu novada Saunas un  Aizkalnes pagastos, arī Ilūkstes un Vārkavas novados.  Bijām patīkami pārsteigti par mazo lauku organizāciju paveikto, par to dalībnieku enerģiju un mīlestību, darot labus darbus savu apkārtējo līdzcilvēku labā.

 

 

Vasaras nogalē notika integrāciju veicinošā 3 dienu nometne “Visi savējie”, kurā ekspertu vadībā dažādās aktivitātēs sadarbojās Latgales reģiona mazākumtautību NVO pārstāvji un latviešus pārstāvošas Latgales organizācijas. Piedalīsānās pasākumā uzlaboja cittautiešu latviešu valodas lietojumu un sekmēja sadarbību starp dažādām NVO.

 

 

Projekta  noslēguma pasākums “Mēs – visi savējie” bija svarīgs atskaites punkts bija, kad kopā ar jauniegūtajiem draugiem atskatījāmies uz visu projekta laikā paveikto un domājām idejas projektiem.  

 

#NVOfonds2019

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par pasākuma informācijas  saturu atbild biedrība „Baltā māja”.