Aktualitātes

/images/news/large/6437.jpg

29.08.2019

Apstiprināts Līvānu novada domes projekts “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē”

Šī gada 26. augustā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/076 “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.

 

Projekta mērķis - veicot A. Baumanes ģimenes ārsta prakses (turpmāk - ĢĀP) veselības aprūpes infrastruktūras attīstību, uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

- Kāpurķēžu pacēlāja invalīdiem iegāde A. Baumanes ĢĀP

-A. Baumanes ĢĀP procedūru telpas atjaunošana Līvānos

-A. Baumanes ĢĀP Rožupes filiāles vides pieejamības nodrošināšana

-Publicitātes pasākumi

 

Projekta rezultātā tiks veikta ĢĀP infrastruktūras attīstība - procedūru telpas vienkāršota atjaunošana pamatdarbības vietā Līvānos un vides pieejamības nodrošināšana Rožupes filiālē.

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019.-30.12.2020.

 

Projekta kopējās izmaksas - 10 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) - 8 500,00 EUR, Valsts budžeta finansējums (9%) - 900,00 EUR, Līvānu novada domes līdzfinansējums (6%) - 600,00 EUR.