Aktualitātes

/images/news/large/5801.png

08.01.2019

Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2018. gadu

Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi datus par aizvadīto 2018. gadu.

 

Laulību reģistrācija

2018. gadā laulību noslēguši 44 pāri ( t. sk. 1 pāris – Līvānu Evaņģēliski luteriskajā draudzē, 1 pāris – Rudzātu Svētā Jēkaba Romas katoļu draudzē un 3 pāri salaulājušies Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzē), kas ir par diviem pāriem mazāk kā 2017. gadā.

 

25 pāri laulībā stājušies pirmo reizi. Pirmajā laulībā stājās 30 vīrieši un 29 sievietes, otrajā laulībā stājušies 9 vīrieši un 14 sievietes, 5 vīriešiem šīs bija trešās laulības, bet vienai sievietei – ceturtās. 3 laulības noslēgtas ar ārvalstu pilsoņiem.

 

Arī 2018. gadā visvairāk laulību tika reģistrēts augustā, kad laulībā stājušies 12 pāri.

2018. gadā Zelta kāzās sveikti astoņi pāri (6 pāri Līvānu pilsētā un pa vienam pārim Rudzātu un Sutru pagastos). Trīs pāri (2 pāri Līvānu pilsētā un viens pāris Sutru pagastā) svinēja Dimanta kāzu gadadienu.

 

Atgādinām, pārus Zelta un Dimanta kāzām varat pieteikt Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā, informējot par to nodaļas darbiniekus. Zelta un Dimanta pāri, kuru deklarētā dzīves vieta ir  Līvānu novads, no Līvānu novada pašvaldības saņem arī vienreizēju materiālu pabalstu attiecīgi 80,00 EUR un 100,00 EUR apmērā.

 

Dzimšanas reģistrācija

2018. gadā reģistrēti 90 jaundzimušie (44 meitenes un 46 zēni). Tas ir par trīs jaundzimušajiem vairāk kā 2017. gadā. Vienā ģimenē piedzima dvīnīši. Līvānu pilsētā reģistrēts 61 jaundzimušais, Jersikas pagastā – 7, Rožupes pagastā – 7, Rudzātu pagastā – 6, Sutru pagastā – 5, Turku pagastā – 3, citā novadā – 1.

 

Visvairāk no mazuļiem ir pirmie (25) un otrie (37) savās ģimenēs. 17 bērni bija kā trešie, 7 – ceturtie, 1 – piektais, 1 – sestais un 2 – septītie ģimenē.

 

Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu – 38 . Bez ziņām par tēvu sastādīti 3 dzimšanas reģistri.

 

Visvairāk bērnu piedzimuši maijā – 13, bet vismazāk oktobrī un decembrī – pa 3 jaundzimušajiem katrā mēnesī.

 

Divi vārdi doti 2 bērniem.

 

Līvānu novada pašvaldība par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā, izmaksā vienreizēju pabalstu jaundzimušā  aprūpei 200,00 EUR apmērā vienam bērnam. Lai  saņemtu  pabalstu  jaundzimušā  aprūpei,  pabalsta  pieprasītājam jāvēršas Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Miršanas reģistrs

2018.gadā sastādīti 186 miršanas reģistri (sievietēm – 87, vīriešiem – 99). Tas ir par 10 mirušajiem mazāk kā 2017. gadā.

 

2018. gadā Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mirušo pēdējā deklarētā dzīves vieta: Līvānu pilsētā – 98, Jersikas pagastā – 18, Rožupes pagastā – 18, Rudzātu pagastā – 11, Sutru pagastā – 5, Turku pagastā – 10, citos novados – 26.

 

Biežākais nāves cēlonis 111 gadījumos bijis sirds un asinsvadu slimības, 34 gadījumos – vēža intoksikācija, 41 gadījumā – citi iemesli.

 

Atgādinām, ka personai,  kura  apņēmusies veikt mirušās personas,  kuras deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Līvānu novads, apbedīšanu ir tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu 120,00EUR apmērā. Lai saņemtu attiecīgo pabalstu, jāvēršas Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā.