Aktualitātes

/images/news/large/5598.jpg

12.10.2018

Biedrības “Baltā māja” radošie rakstu raksti

Inguna Badune,

projekta vadītāja

 

Tuvojas noslēgumam biedrības “Baltā māja” projekta “Mūsu rakstu raksti” ieviešana. Projekts atbalstīts Līvānu novada pašvaldības projektu konkursā līdzfinansējuma saņemšanai - Mazie granti 2018. Projekta mērķis bija īstenot sabiedrību saliedējošus, izglītojošus un radošus pasākumus Līvānu novada iedzīvotājiem un šādās noskaņās mums pagāja visa vasara un pirmie rudens mēneši.

 

Vispirms notika 4 radošās darbnīcas, kuru dalībnieki  Līgas Vērdiņas- Verčinskas vadībā darināja ar latvju rakstiem apgleznotus filca krūžu paliktņus, apdrukāja arī T- kreklus un citus auduma priekšmetus, ar latvju ornamentiem tika apgleznoti arī stikla trauki. Ceturtā bija mīļspilventiņu darbnīca, kurā visaktīvāk piedalījās biedrības “Baltā māja” Dienas centra klienti. Ar mīlestību izgatavotie krāsainie, mīkstie  spilventiņi septembra mēnesī tika uzdāvināti  Līvānu 1. vidusskolas pirmskolas izglītības grupas audzēkņiem.

 

Septembrī notika  Dienas aprūpes centra pasākums “Būsim draugi!”, kurā tika svinēta Dienas centra 17 dzimšanas diena un notika labdarības radošo darbu izsole,  kurā bija iespējams iegadāties  Dienas aprūpes centra klientu zīmējumus.  Biedrība pateicas visiem atsaucīgajiem izsoles dalībniekiem.  Izsolē iegūtie finanšu  līdzekļi tiks izmantoti Dienas aprūpes centra darbības dažādošanai un jaunu radošu ideju īstenošanai. Biedrība cer, ka šāda labdarības radošo  darbu izsole  varētu kļūt par ikgadēju tradīciju, lai   veicinātu  ziedojumu kultūru un līdzekļu piesaisti NVO  sektoram Līvānu novadā.

 

Nākošās projekta aktivitātes notika skolās. Tie bija 4 interaktīvi izglītojoši pasākumi  "Mācāmies Latviju”  Līvānu novada skolās.  Pasākumos  jaunāko klašu skolēniem  biedrības “Baltā māja” aktīvisti- seniori stāstīja par savu bērnību un  skolas gaitām,  dalījās ar savām  priecīgajām atmiņām, arī blēņu stāstiem un  savu vecāku dotajiem padomiem, kas novērtēti visa mūža garumā. Bērni uzmanīgi klausījās pagātnes interesantajos stāstos, bet pasākumu otrajās daļās čakli un radoši darbojās. Tika izgatavoti dekori ar adītām zeķēm un vēlējumiem, kuri tika nodoti Līvānu slimnīcai, alternatīvajam aprūpes pakalpojumu centram “Rožlejas” un  Jersikas un Rudzātu pagastu bibliotēkām. 

 

Projekta noslēguma pasākumā  “Sadziedam, sadancojam Līvānos”  dalībnieki kopā ar folkloristi Annu Kārkli iepazīs Līvānu apkaimes kultūras mantojumu. Dalībnieki uzzinās senās teikas, nostāstus, mācīsies tautas dziesmas, rotaļas  un dejas.    Sagaidot mūsu valsts simto dzimšanas dienu, dalībnieki  veidos kopdarbu Latvijas valsts kontūras veidā. Tas tiks izmantots biedrības telpu dekorēšanai Latvijas simtgades svētku gaidīšanas laikā.   Lai popularizētu biedrību un veicinātu projekta atpazīstamību ir izveidots informatīvais projekta kalendārs 2019. gadam, kuru projekta noslēgumā saņems aktīvākie projekta dalībnieki.

 

Iespēja piedalīties biedrības “Baltā māja” projekta “Mūsu rakstu raksti” aktivitātēs palīdzēja daudziem dažāda vecuma Līvānu novada iedzīvotājiem paaugstināt savas zināšanas un  apgūt noderīgas prasmes. Tika aktualizēta paaudžu un dažādu sociālo grupu solidaritāte,  cieņa pret vecāko paaudzi, veicināta piederības sajūta savai dzimtajai pusei,  tika popularizēts brīvprātīgais  darbs. Biedrība cer, ka līdzdalība projektā  būs sekmējusi  līvāniešu interesi piedalīties dažādās aktivitātēs arī turpmāk. Uz tikšanos Baltajā mājā!

 

Foto: Līvānu 1. vidusskolas sākumskolā "Laimiņas skola" skolēnu darinātais dekors, kas tika uzdāvināts Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem