Aktualitātes

/images/news/large/5437.png

06.08.2018

Līvānu novada vēlēšanu komisija izsludina kandidātu pieteikšanu darbam vēlēšanu iecirkņos

Gatavojoties 13. Saeimas vēlēšanām, kuras notiks 2018. gada 6. oktobrī,

Līvānu novada  vēlēšanu komisija izsludina kandidātu pieteikšanu darbam šādos Līvānu novada vēlēšanu iecirkņos:

 

 

Nr. 709 - Līvānu novada kultūras centrs, Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā

Nr. 710 - J. Graubiņa Līvānu mūzikas skola, Raiņa ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā

Nr. 711 - PII „Rūķīši”, Rīgas ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā

Nr. 712 - Rožupes kultūras nams, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā

Nr. 713 - Turku pagasta pārvalde, Zundānu tautas nams, Zundānos, Turku pagastā, Līvānu novadā

Nr. 716 - Jersikas pagasta pārvalde, kultūras nams, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā

Nr. 719 - Rudzātu pagasta bibliotēka, Miera ielā 1, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā

Nr. 725 - Sutru pagasta pārvalde, Uzvaras ielā 5, Sutru pagastā, Līvānu novadā

 

Tiesības izvirzīt savus pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās ir:
1.    reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
2.    vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3.    Līvānu novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

 

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikums jāparaksta politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pārstāvim, norādot partijas vai politiskās apvienības nosaukumu, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

 

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu.

 

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai novada vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņiem.

Par iecirkņa komisijas locekli var izvirzīt ikvienu vēlētāju:
1.    kurš prot latviešu valodu,
2.    kuram ir vismaz vidējā izglītība,
3.    kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4.    kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Līvānu novada domes deputāts,
5.    kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

 

Pieteikumā kandidātam ar savu parakstu jāapliecina, ka atbilst Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijas 6. punkta prasībām, piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot normatīvos aktus, un nodrošinās fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

 

Pieteikumu veidlapas jāiesniedz līdz 2018. gada 16. augustam darba dienās no plkst.900 līdz  plkst.1500 Līvānu vēlēšanu komisijā Rīgas ielā 77, Līvānos (208 .kab. vai 203. kab.), veidlapas pieejamas Līvānu novada Vēlēšanu komisijā Rīgas ielā 77, Līvānos (208. kab. vai 203. kab.) un Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā – www.cvk.lv.

 

Tālruņi informācijai –

29480582, Līvānu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inta Raubiška

29286918, Līvānu novada Vēlēšanu komisijas sekretāre Ināra Gribonika.