Aktualitātes

/images/news/large/5434.jpg

06.08.2018

Pabalsts skolas gaitu uzsākšanai trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem

Līvānu novada Sociālais dienests aicina pieteikties trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes uz vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai izglītības iestādei, ja bērni apgūst obligāto pirmsskolas vai pamatizglītību, ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai, ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē (uzrādot izglītības iestādes izziņu).

 

 

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 36,00 EUR gadā. Pabalsta izmaksa tiek veikta konkrētā gada augusta un septembra mēnesī.