Aktualitātes

/images/news/large/5430.jpg

23.08.2018

Aicina darbā arhitektu

Līvānu novada dome aicina darbā ARHITEKTU

 

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība arhitekta specialitātē un vismaz 2 gadu darba pieredze būvvaldes arhitekta, būvvaldes vadītāja vai citā ar būvvaldes darbu saistītā amatā;
 • zināšanas un izpratne par spēkā esošajiem būvniecības procesu un administratīvo procesu regulējošiem normatīviem aktiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets), t.sk., iemaņas darbā ar Būvniecības informācijas sistēmu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās,
 • teicamas valsts valodas zināšanas.

 

Darba pienākumi:

 • izskatīt būvniecības ieceres dokumentāciju, izvērtēt būvprojektus;
 • organizēt būvniecības ieceru publisko apspriešanu;
 • izskatīt un saskaņot vides veidojošo elementu (t.sk. fasādes krāsu risinājumu, sabiedriski nozīmīgu telpu interjeru risinājuma, reklāmas, informācijas stendu u.c.) projektus, sagatavot reklāmas atļaujas un kontrolēt to nosacījumu izpildi;
 • organizēt un vadīt pilsētas noformēšanas pasākumus svētkos, pārraudzīt pilsētas vizuālo noformējumu;
 • vadīt, koordinēt un piedalīties pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma izstrādē un sekot to izpildei, atbilstoši nepieciešamībai vadīt pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma pārskatīšanu un to grozījumu apstiprināšanu;
 • sagatavot atzinumus par paredzētās darbības atbilstību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot atbilžu projektus uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 • veikt būvobjektu apskati, piedalīties būves pieņemšanas ekspluatācijā komisijā, konsultēt apmeklētājus un sniegt ieteikumus;
 • veikt būvvaldē saņemtās dokumentācijas ievadīšanu Būvniecības informācijas sistēmā;
 • noformēt, kārtot un uzglabāt Būvvaldes dokumentāciju atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai un lietvedības prasībām, veikt Būvvaldes arhīvā saņemto dokumentu uzskaiti, uzkrāšanu, saglabāšanu, sistematizēšanu.
 • sadarboties ar iestādēm un organizācijām, kas veic plānošanas, būvniecības uzraudzības funkcijas;
 • apkopot informāciju par problēmām normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, savas kompetences ietvaros izstrādāt priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos.

Mēs piedāvājam:

 • pilna laika darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Mēneša darba alga – 896,00 EUR.

 

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) var iesniegt personīgi Līvānu novada domes 210.kabinetā, sūtīt pa pastu (Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316) līdz 2018.gada 31.augustam.