Aktualitātes

/images/news/large/5283.jpg

08.06.2018

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

31.05.2018. noslēgts zemesgabala Rīgas ielā 24, Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra Nr.76520050090, pirkuma līgums. Pircējs U.Laizāns, pirkuma cena 235 EUR.