1...34 5...113

Izglītība

 • 26.07.2019

  Nestrādājoši jaunieši var pieteikties bezmaksas mācībām 40 profesijās

  Līdz 30. augustam 22 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā turpinās Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību un ir bez darba. Mācības bez maksas pieejamas 40 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 1,5 gada laikā.

 • 11.07.2019

  Centralizēto eksāmenu rezultāti Līvānu novadā 2019.gadā

  Līvānu novadā centralizētos  eksāmenus (CE) 9 mācību priekšmetos kārtoja 63 vidusskolu absolventi. Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni - latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā un viens eksāmens pēc brīvas izvēles, var izvēlēties arī vairākus.  Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos no 2013. gada tiek izteikti procentuālajā novērtējumā. Apkopojot aizvadītā mācību gada rezultātus, 20 Līvānu novada absolventiem vērtējumi eksāmenos ir 80% un vairāk.

  Centralizēto eksāmenu rezultāti Līvānu novadā 2019.gadā

 • 26.06.2019

  Līvānu Bērnu un jauniešu centrs ar eksursiju noslēdz Radošās vasaras darbnīcas bērniem un jauniešiem “Rakari 2019”

  Kā katru gadu, arī šogad no 3. līdz 20. jūnijam, Līvānu Bērnu un jauniešu centrs piedāvāja radošās vasaras darbnīcas bērniem un jauniešiem „Rakari 2019””. Šī ir lieliska iespēja ne vien bērniem iemācīties kaut ko jaunu un radošu, bet arī vecākiem pilnvērtīgi aizpildīt savu bērnu brīvlaika pirmās dienās.

 • 20.06.2019

  Jersikas pamatskolas sasniegumi 2018./2019.mācību gadā

  Vasarai sākoties, Jersikas pamatskolas saime izvērtēja mācību darbu un apkopoja sasniegtos panākumus mācību gada laikā. 2019.gada 15.jūnijā apliecības par pamatizglītību saņēma 10 izglītojamie.

 • 20.06.2019

  Izlaidums Līvānu 2.vidusskolā

  17.jūnijā savu izlaidumu svinēja trīsdesmit pieci aktīvi un radoši Līvānu 2.vidusskolas 9.klašu un deviņi 12.klases absolventi. Astoņpadsmit no viņiem savam izglītības dokumentam ir ieguvuši labus, ļoti labus, teicamus un izcilus vērtējumus. 9.klasēs tie ir: Ksenija Pavlova, Ariana Puškina, Anastasija Vinogradova, Velora Garkina, Anna Sokolova, Ksenija Anifonova, Elīna Gaile, Ārija Bērziņa, Kristīne Vaganova, Viktorija Terentjeva, Nikita Grigorjevs, Dmitrijs Isajevs, Daniils Smetaņņikovs, Daniels Sevostjanovs un Ansatasija Kebzere, bet 12.klasē – Karīna Kiseļova, Jekaterina Šmakova un Marina Lavrenova.

 • 18.06.2019

  Mainīts JIC apmeklētāju laiks

  Mainīts JIC apmeklētāju laiks.

 • 18.06.2019

  Sporta un karjeras diena Jersikas pamatskolā

  Šī gada 30. maijā Jersikas pamatskolā norisinājās ģimenēm veltīts pasākums Sporta un karjeras diena, ar kuras norisi ikviens tika aicināts svinēt mācību gada noslēgumu un vasaras sākumu. Pasākums tika rīkots ar mērķi atraktīvā un izzinošā veidā atzīmēt Latvijas veselības nedēļu 2019 un iepazīt dažādas profesijas, ielūkojoties to pārstāvju darba ikdienā.  Šogad noslēguma pasākumā akcents tika likts tieši uz karjeras jomu, tādējādi uzsverot karjeras izglītības nozīmi ne tikai skolēnu, bet arī vecāku dzīvē.

 • 14.06.2019

  Pedagogu darbu novērtē ar stipendijām

  Tradicionāli mācību gada beigās Līvānu vispārizglītojošo skolu pedagogi var pretendēt uz Viduslatgales pārnovadu fonda vienreizēju radošā darba stipendiju. Stipendiju pretendentu sasniegumus vērtēja komisija, kurā bija Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvji, Līvānu novada Izglītības pārvaldes pārstāvji un ziedojuma devējs SIA „Light Guide Optics International”  valdes priekšsēdētaja Daumanta Pfafroda personā. Šogad stipendijas piešķīra 14 Līvānu novada pedagogiem, sadalot šim nolūkam SIA „Light Guide Optics International” ziedotos līdzekļus 21 000.00 EUR apmērā.

 • 14.06.2019

  Mācību gada noslēgums Līvānu 2.vidusskolā

  Šo mācību gadu ar izcilām sekmēm Līvānu 2. vidusskolā pabeidza 4.b klases skolniece Aleksandra Ļisina. 31.maijā skolas direktore Klavdija Daukšte un direktores vietniece Ludmila Vucina aicināja skolēnus ar ļoti labām un izcilām sekmēm uz tēju un kliņģeri. Mācību gada noslēgumam veltītajā svinīgajā pasākumā tika uzsvērts, ka šie skolēni ir skolas lepnums un rudenī viņiem tiks organizēta ekskursija pa Latviju.

 • 11.06.2019

  Līvānu 2.vidusskolas skolēnu līdzdalība izglītības programmā “Putni un mēs”

  Latvijas Ornitologu biedrības (LOB) izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros Līvānu 2. vidusskolas 1. klases skolēni un 3. klases skolēns Aleksandrs Jakovļevs piedalījās konkursā, kura laikā katru mēnesi tika pildīti vairāki uzdevumi saistībā ar putnu dzīvi.

  Līvānu 2.vidusskolas skolēnu līdzdalība izglītības programmā “Putni un mēs”


1...34 5...113