1...112113 114...120

Izglītība

 • 18.09.2012

  Līvānu domes deputāti apmeklē novada skolas

   

  No 17. līdz 21.septembrim Līvānu novada domes deputāti kopā ar domes vadību un Izglītības pārvaldi iepazīsies ar situāciju Līvānu novada izglītības iestādēs pilsētā un pagastos.

   

 • 11.09.2012

  Izsludināta pieteikšanās mācību stipendijai

  Līvānu novada dome aicina studentus pieteikties MĀCĪBU STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI STUDIJĀM AUGSTSKOLĀS. Nolikums.

   

 • 30.08.2012

  Pedagogi bez maksas tiks apmācīti jauniešu uzņēmējdarbības izglītības veicināšanā

  No 6.septembra līdz 5.oktobrim visā Latvijā notiks bezmaksas semināri pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem-treneriem, lai paaugstinātu viņu kompetenci darbā ar jauniešiem un vietējās sabiedrības pārstāvjiem, kuri vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā.

 • 29.08.2012

  Izglītības aktualitātes

  Otrdien, 28. augustā, Līvānu novada Kultūras centrā, notika visu novada izglītības darbinieku sanāksme, kuras laikā tika apspriestas izglītības aktualitātes gan valstī, gan novadā, kā arī apbalvoti pedagogi, kam aizvadītajā mācību gadā bijuši īpaši panākumi pedagoģiskajā darbā.

 • 24.08.2012

  Pasniegs Atzinības rakstus pedagogiem

  Līvānu novada Izglītības pārvalde šā gada 28.augustā Līvānu novada kultūras centrā apbalvos ar Atzinības rakstiem pedagogus, kuru skolēni 2012.gadā centralizētajos eksāmenos ieguva augstāko vērtējumu - A līmeni.

 • 22.08.2012

  Uzņem audzēkņus vizuāli plastiskās mākslas programmā

  Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus 1. klasē vizuāli plastiskās mākslas programmā. Programmas ietvaros audzēkņi apgūs sekojošus mācību priekšmetus: zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, darbu materiālā, kokapstrādi, datorgrafiku un mākslas valodas pamatus.

 • 17.08.2012

  Asistenta pakalpojums bērnam invalīdam izglītības iestādē

  Bērni invalīdi no 7 līdz 18 gadu vecumam, bet, ja mācās – arī pilngadīgi cilvēki, kuriem ir I vai II invaliditātes grupa, kuriem piešķirts invalīda īpašas kopšanas pabalsts un kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, var saņemt asistentu, kas palīdzēs pārvietoties, veikt pašaprūpi, atvieglos mācību procesu.
   
  .

 • 06.08.2012

  Aicina apgūt profesiju

   

  Asociācija „Dzīvesprieks” rīko jauniešu papilduzņemšanu 2012./ 2013. mācību gadam arodizglītības programmās palīgšuvējs, pavāra palīgs un remontstrādnieks. Par „Dzīvesprieka” audzēkni var kļūt ikviens bārenis, bez vecāku gādības palicis jaunietis un jaunietis no disfunkcionālas ģimenes vecumā no 15 gadiem no visas Latvijas.

   

 • 27.07.2012

  Pirmsskolas skolotāji mācās

  No 30.jūlija līdz 1.augustam Līvānu novada Izglītības pārvalde un pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši" organizē kursus pirmsskolas skolotājiem "Pedagoģiskā procesa plānošana un organizēšana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas iestādē".

 • 23.07.2012

  Jauns mācību veids Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā - TĀLMĀCĪBA !

  Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola aicina ikvienu, kurš dažādu iemeslu dēļ līdz šim nav ieguvis vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību 2012./2013.m.g., pievienoties audzēkņu pulkam un iegūt izglītību klātienes vai neklātienes formā latviešu valodā, tai skaitā TĀLMĀCĪBAS formā.


1...112113 114...120