Izglītība

/images/news/large/6624.jpg

13.11.2019

Līvānu novada pārstāvji piedalījās Latvijas Mazpulku dibināšanas 90. gadadienas svētku konferencē Jelgavā

Ilga Peiseniece,

Izglītības pārvaldes vadītāja

 

9.novembrī Jelgavas pilī notika Latvijas Mazpulku dibināšanas gadadienas svētku konference “Mazpulkiem Latvijā – 90”, kurā pulcējās esošie, bijušie mazpulku vadītāji, Goda nominanti, mazpulku kustības atbalstītāji, sadarbības partneri. Konferences dalībniekus uzrunāja Valsts prezidenta padomnieks  Jānis Kažociņš, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

 

Konferencē tika uzsvērts mazpulku kustības nozīmīgums pilsoniskuma audzināšanā un dzīves prasmju apguvē. Kā labi padarīta darba novērtējumu mazpulku vadītāji, kuri mazpulku kustībā darbojās 10 un vairāk gadus, saņēma biedrības Latvijas Mazpulki Goda apbalvojumu un sudraba piespraudi „Sirdsdarbs mazpulkos”.

 

Goda apbalvojumu saņēma arī 279.Līvānu mazpulka vadītāja Dace Rudzāte un  504.Jersikas pamatskolas mazpulka vadītāja Ina Smelcere. Abas vadītājas ir uzticīgas mazpulku kustībai kopš darbības pirmsākumiem. 1995.gada 1.jūnijā darbību uzsāka 504.Jersikas pamatskolas mazpulks, bet 1996.gada 30.novembrī tika atjaunots 279.Līvānu mazpulks.

 

Pasākumā piedalījās arī bijušie mazpulcēni Goda nominanti Viola Reinholde no Līvānu mazpulka, Linda Smelcere un Guntis Lietaunieks no Jersikas mazpulka, kuri nu jau mācās vai darbojas katrs savā jomā. Svētku pasākuma dalībnieki saņēma Mazpulku 2020.gada kalendāru “Izauguši Latvijai”. Šis kalendārs ir stāsts par mazpulcēniem, kuri reiz devuši solījumu “Augsim Latvijai”. Viņi ir izauguši, bet darbos turpina īstenot mazpulku idejas savā ikdienā. Kalendāra aprīļa mēnesī ir stāsts par Violu Reinholdi no Līvānu mazpulka.

 

Lai mazpulku darba tradīcijas turpinās un saglabājas!