Izglītība

/images/news/large/6584.jpg

25.10.2019

Karjeras nedēļā no 14. līdz 18.oktobrim Līvānu novadā piedalījušies 769 bērni un jaunieši

Šogad vairāk nekā 700 bērnu un jauniešu Līvānu novadā piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuros skolēni tika rosināti apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Izglītojamie tika aicināti pārdomāt esošo profesiju lomu un nozīmi nākotnē, kā arī jaunu profesiju veidošanās iespējamību turpmāk. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar 83 pašvaldībām. Pavisam valstī Karjeras nedēļas aktivitātēs iesaistījās vairāk nekā 137 000 bērnu un jauniešu.

 

Karjeras nedēļa Līvānu novadā šogad tika atklāta ātrāk kā citur Latvijā, 10. un 11. oktobrī, kad visu novada skolu 8. un 9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja iepazīt inženierzinātnes un tehnoloģijas KAA pasākumā “Iepazīsti tehniskās profesijas!”, kurš tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākumā skolēni apmeklēja Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) īstenoto Mobilo demonstrāciju laboratoriju jauniešiem Tehnobusu, kura pārstāvji iepazīstināja skolēnus ar tādām profesijām kā mašīnbūves speciālists, mehatroniķis, metālapstrādātājs, elektrotehnikas speciālists u.c. Divu dienu laikā norisinājās 16 nodarbības, kuru noslēgumā ikvienam skolēnam tika dota iespēja izmēģināt savas metināšanas prasmes, ko daudzi aktīvi arī izmantoja. Kā atzina paši skolēni, bijis interesanti darboties praktiski un uzzināt ko jaunu par tehniskajām profesijām. Savukārt Tehnobuss pārstāvis Edvīns Aizpurietis atklāja, ka metināšanā labākus rezultātus uzrādījušas tieši meitenes, jo viņas ir uzmanīgākās un rūpīgākas, kas labāk palīdz veidot līdzenu metinājuma šuvi. Otrs  Mobilās demonstrāciju laboratorijas lektors Aivars Ērglis atzinīgi novērtēja Līvānu novada jauniešus, uzsverot, ka viņi ir ieinteresēti, gana zinoši un atsaucīgi, kas rada papildus prieku par novadītajām nodarbībām.

 

14. oktobrī Līvānu 2. vidusskolas aktu zālē viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāve Inga Kaļva-Miņina, kura iepazīstināja interesentus ar augstskolu, izglītības iespējām tajā, īpaši uzsverot tehniskās specialitātes, kuras iespējams apgūt RTA. Savā pieredzē par studijām augstskolā dalījās arī 5. kursa mehatronikas students. Ar RTA Līvānu filiāles iespējām skolēnus iepazīstināja tās vadītāja Ilze Vanaga. Skolēni tika arī pie augstskolas bukletiem un, pareizi atbildot uz pārstāvju uzdotajiem jautājumiem, ieguva nelielas dāvaniņas, par ko, protams, bija prieks.

 

15. oktobrī vidusskolu 7 pārstāvji no Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas un Rudzātu vidusskolas apmeklēja reģionālo diskusiju “Šodien sākas nākotne!”, kura norisinājās Daugavpils Tehnikumā. Diskusiju vadīja izaugsmes treneris Dinārs Zāģers, bet par nākotnes tehnoloģijām un profesijām ar jauniešiem diskutēja komunikācijas praktiķis ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi medijos un biznesa vidē, Rīgas Tehniskās universitātes Sabiedrisko attiecību departamenta direktors Ivars Svilāns. Diskusija bija lieliska iespēja jauniešiem izteikt savu viedokli un uzklausīt citu domas.

 

16. oktobrī Jersikas pamatskolā (1.-4. klase) un 17. oktobrī Līvānu 2. vidusskolā (5. klase) tika atklātas skolēnu kolāžu izstādes “Nākotnes profesija”, kurās izglītojamie piedāvāja savu redzējumu par tām profesijām, kuras varētu saglabāties vai rasties tuvākajā nākotnē. Lai izveidotu darbiņus, skolēni pirms tam kopā ar pedagogu karjeras konsultantu (turpmāk tekstā PKK) un klašu audzinātājām darbojās radošajās nodarbības. Bērniem darbs patika, un pēc tam visiem bija interesanti aplūkot, kas kuram sanācis.

 

17. oktobrī Līvānu 2. vidusskolas skolēniem norisinājās arī citas aktivitātes. 7. klase kopā ar audzinātāju Irinu Stepanovu klases stundā devās uz VUGD Latgales filiāles Preiļu daļu, lai pasākumā “Profesiju daudzveidība” iepazītu ugunsdzēsēja-glābēja profesiju. I. Stepanova pēc pasākuma: “Liels paldies par foršo ekskursiju! Bērni bija ļoti ieinteresēti apskatīt visu aprīkojumu un to, kādos apstākļos strādā šie cilvēki!” Savukārt 1. klase šī paša pasākuma ietvaros kopā ar audzinātāju Inu Lāci un PKK Rasmu Svikli-Popovu apmeklēja Līvānu novada Centrālo bibliotēku, kur iepazina bibliotekāra un citu bibliotēkas darbinieku profesijas. Skolēnus ar bibliotēkas darbu iepazīstināja Margita Mālniece, Līvānu NCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja. Kā pēc pasākuma atzina I. Lāce, tad skolēniem paticis un bijis interesanti, pēc tam pārrunājot klasē, gandrīz katrs varējis nosaukt, ko jaunu uzzinājis bibliotēkā.

 

Karjeras nedēļas pasākumi aktīvi norisinājās arī citās Līvānu novada skolās. Jaunsilavas pamatskolā 18. oktobrī notika Karjeras diena, kuras ietvaros 6.-7. klašu skolēni tikās ar uzņēmēju un mākslinieku Mārtiņu Markotu. Savukārt, 8.-9. klašu skolēni – ar uzņēmēju Kasparu Rokjāni. 1.-4. klasēm norisinājās nodarbība ar PKK Sanitu Dubovsku “Nākotnes cilvēka profils”.

 

Rožupes pamatskolā 14. oktobrī norisinājās pasākums “Biznesa plāna rakstīšanas ABC” skolēniem, kuri plāno iesniegt darbu konkursam “Mana biznesa ideja 2019”. 15. oktobrī sākumskolas skolēniem risinājās atraktīvs pasākums-konkurss “Profesiju karuselis”, kurā skolēni iepazina dažādas profesijas. 16. oktobrī 7.-8. klašu skolēni devās mācību ekskursijā “Finanšu pratība Swedbankā” uz Rīgu. Savukārt 18. oktobrī 5.-9 klasēm norisinājās Karjeras diena, kurā skolēnus ar izklaides un kultūras industriju iepazīstināja Sanita Pinupe, par ķīmijas virtuves noslēpumiem stāstīja Oskars Pinups, bet ar IT nozari un jūrniecību iepazīstināja skolas absolventi Einārs Kalpišs un Eduards Ancāns.

 

Līvānu 1. vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “No prasmēm līdz profesijām” 1.-4. klasei. Nodarbībās un 3D maketu būves darbnīcās skolēni izzināja eksakto zinātņu un mākslu sadarbības nozares un praktiski darbojās kopā ar modelisma meistariem, guva priekšstatu par profesijām, kas jau šobrīd ir aktuālas vai vēl tikai ienāks profesionālajā vidē, un dziļāku izpratni par šādām profesijām: programmētāji un mākslinieki,  inženieri un elektroniķi, arhitekti un mehatroniķi, menedžeri un dizaineri. Skolā norisinājās arī citas aktivitātes.

 

Skolēni labprāt piedalījās dažādos karjeras izzināšanas pasākumos – nodarbībās, diskusijās, semināros, radošajās darbnīcās  un ekskursijās. Karjeras nedēļa ir lielisks iemesls jau laikus padomātu par nepieciešamību mērķtiecīgi strādāt pie savas nākotnes un karjeras veidošanas Paldies visiem, kuri iesaistījās, lai KN Līvānu novadā būtu aizraujoša un izdevusies!

Līvānu novada Karjeras nedēļas fotogalerija pieejama ŠEIT.

 

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

 

Otro gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjerasnedela. Savukārt Karjeras nedēļas jaunumiem var sekot sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela, facebook.com/VIAA.LVdraugiem.lv/viaa un Twitter - twitter.com/VIAA_LV.

 

Informāciju sagatavoja:

Rasma Svikle-Popova, PKK

Mob. tālr. 29883839; e-pasts: rasma.svikle@inbox.lv