Izglītība

/images/news/large/6454.jpg

06.09.2019

Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu

Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” aicina darbā

jaunatnes lietu speciālistu (1 slodze uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie pienākumi

 • Koordinēt jaunatnes politikas īstenošanu Līvānu novada pašvaldībā. 
 • Veikt darbu ar jaunatni, veicinot jauniešu personības attīstību un izaugsmi, organizējot neformālās izglītības principos balstītas daudzpusīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes jauniešiem. 
 • Izstrādāt un realizēt vietēja un starptautiska mēroga projektus, kas sekmē Līvānu novada darba ar jaunatni attīstību un uzlabo jauniešu dzīves kvalitāti. 
 • Veicināt Līvānu novada jauniešu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs un sniegt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciēto pasākumu īstenošanā.
 • Nodrošināt jauniešu un sabiedrības kopumā informētību par jaunatnes politikas ietvaros veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm.
 • Izstrādāt Līvānu novada pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus.

Prasības

 • Pabeigta vai iesākta augstākā izglītība.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas un svešvalodu zināšanas: angļu valoda - vismaz B līmenis; krievu valoda – sarunvalodas līmenī.
 • Pieredze darbā ar jauniešiem un jaunatnes politikas jautājumiem vai ilgstoša un aktīva dalība kādā jaunatnes organizācijā.
 • Prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem.
 • Prasme sagatavot lietišķās vēstules, dokumentu projektus.
 • Taktiskums, augstas komunikācijas un organizatoriskās spējas.
 • Spēja argumentēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Iniciatīva un radoša pieeja veicamajam darbam.
 • Par priekšrocību tiks uzskatītas:

–  pieredze projektu izstrādē un ieviešanā vai dalība “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas projektos;

–  apgūtas Jaunatnes lietu speciālistu apmācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

Darba alga: 550,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu raksti@kvartals.lv vai iesniegt personīgi vai pa pastu JIC “Kvartāls”, Lāčplēša ielā 28, Līvānos līdz 2019.gada 22.septembrim (ieskaitot).

Papildus informācija pie JIC “Kvartāls” vadītājas Ingas Zvaigznes-Sniķeres, tālr. 29440286.

 

Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas uz atlases 2. kārtu - darba interviju!

 

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.