Izglītība

/images/news/large/6393.jpg

07.08.2019

Aizvadīta izglītojošā dabaszinātņu nometne „Es varu vairāk!”

Maija Brūvere,

dabaszinātņu nometnes „Es varu vairāk!” vadītāja

 

No 29. jūlija līdz 2. augustam, Rudzātu vidusskolā norisinājās izglītojošā dabaszinātņu nometne „Es varu vairāk!”, kura kopā pulcēja 28 skolēnus, kuri mācās Līvānu novada izglītības iestādēs.

 

Nometnē bērni apguva papildu zināšanas ķīmijā (lektors – Ilmārs Rikmanis), bioloģijā (lektore – Katrīna Daila Neiburga), fizikā (SIA „Laboratorium”) un matemātikā (lektore – Maruta Avotiņa).

 

1. augustā nometnē viesojās „Aspired”, kuri jauniešiem piedāvāja 3 aizraujošas radošās un interaktīvās darbnīcas.

 

Pēcpusdienās jauniešiem bija iespēja sevi pilnveidot radošajās darbnīcās. Pie Lienas Brūveres tika veidoti kroņi un sprādzītes no pērlītēm. Kopā ar sporta skolotāju Raisu Kozuli tika izspēlētas dažādas sporta spēles un stafetes.

 

Noslēguma dienas rītā jauniešus izklaidēja „KKomanda”, piedāvājot dažādas improvizācijas spēles. Pēc tam sekoja noslēguma pasākums, kurā jauniešus apciemoja Līvānu novada Izglītības pārvaldes Vispārizglītojošo skolu speciāliste Lidija Pastare un arī Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode.

 

Liels paldies nometnes finansiālajiem atbalstītājiem Līvānu novada domei, SIA „Light Guide Optics International”, SIA „Zelta zeme” un SIA „GLEAR” (Jersikas čipsi). Kā arī liels paldies par ieguldīto darbu nometnes audzinātājām – Venerandai Spriņģei, Jolantai Ļubkai – Tarasovai, Vijai Skraučai, mediķim – Ingrīdai Zaķei, ēdinātājiem – ZS „Līči” – Evijai Vācerei, Ivetai Dolgais, radošo darbnīcu vadītājām – Lienai Brūverei un Raisai Kozulei, lietvedei Ilgai Bernānei un Rudzātu vidusskolas direktorei Valentīnai Vaivodei, Rudzātu speciālajai skolai, čaklajām, izpalīdzīgajām rokām no Rudzātu pagasta pārvaldes, kā arī visam Rudzātu vidusskolas tehniskajam personālam!