Izglītība

/images/news/large/6289.png

20.06.2019

Jersikas pamatskolas sasniegumi 2018./2019.mācību gadā

Vasarai sākoties, Jersikas pamatskolas saime izvērtēja mācību darbu un apkopoja sasniegtos panākumus mācību gada laikā.

 

2019.gada 15.jūnijā apliecības par pamatizglītību saņēma 10 izglītojamie.

 

 

Esam skola, kur mīl visus bērnus, ciena skolotāja darbu un novērtē darbinieku ieguldījumu. Esam saprotoši pret katru bērnu, izjūtam lielu atbildību pret kopīgi veicamajiem darbiem skolā.

 

Labestīgā sadarbības gaisotne, kas veidojas starp katru bērnu un pedagogu, atbalsta personālu un skolas darbinieku, individuāla pieeja, ievērojot bērna spējas un intereses, ļauj motivēt un attīstīt izaugsmei, kas ir viens no Jersikas pamatskolas uzdevumiem.

 

Tas ir ilgstošs, sistemātisks un interesants darbs, kura rezultātā ieguvēji ir visi – bērni, viņu vecāki, pedagogi.

 

Paldies visiem darbiniekiem, kuri veido pozitīvu skolas emocionālo vidi, vairo bērnu labsajūtu, rūpējas par veselīgu un drošu mācību vidi, veicina lietderīga brīvā laika pavadīšanu unikālā, gleznainā, sakārtotā skolas apkārtnē.

 

Paldies mūsu skolēniem par Jersikas vārda labās slavas popularizēšanu, par piederības sajūtas stiprināšanu un patriotisma gara veicināšanu pret savu skolu, novadu. Tas atspoguļojas  skolēnu sasniegtajos rezultātos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs.

 

Sasniegumi  mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās Jersikas pamatskolā 2018./2019.mācību gadā.

Olimpiāde konkurss

Skolēni

Iegūtie rezultāti

Pedagogs

Līvānu un Ilūksnes novadu apvienības kombinētājā olimpiādē 4.klasēm

Ieva Stikāne (4.kl.)

Nikola Mironova (4.kl.) 

Laura Surgunte (4.kl.)

1.vieta

atzinība

piedalījās

Mārīte Ondzule

Latgales reģiona 16. atklātajā matemātikas olimpiādē 4.klasei

Ieva Stikāne (4.kl.)

Nikola Mironova (4.kl.)

 

1.vieta

3.vieta

Neklātienes A.Liepas matemātikas skolas olimpiādē “Tik vai cik” sadarbībā ar LU

Ieva Stikāne (4.kl.)

 

Nikola Mironova (4.kl.)

1.vieta(kopvērtējumā)

2. vieta  (4.kārtā)

2.vieta(kopvērtējumā)

 

Līvānu un Ilūkstes novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.kl.

Evita Tentere (8.kl.) 

Kristīne Tentere (9.kl.)

3.vieta

3.vieta

Ilona Karpenko

13.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē  7.klasēm Daugavpilī

Rainers Daibe (7.kl.)

Ieva Surgunte (8.kl.)

piedalījās

piedalījās

Līvānu novada angļu valodas olimpiādē 6.un 8.kl.

Renārs Purviņš (8.kl.) 

Evita Tentere (8.kl.)

Inese Uļjāne (6.kl.)

Līga Soma (8.kl.)

Ieva Purmale (7.kl.)

1.vieta

2.vieta

3.vieta

piedalījās

piedalījās

Ginta Vucina

Latgales reģiona atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9.kl.

Renārs Purviņš (8.kl.) 

Evita Tentere (8.kl.)

Kristīne Tentere (9.kl.)

3.vieta

piedalījās

piedalījās

Līvānu novada VIII mūzikas olimpiādes 2.posmā

Ieva Surgunte (7.kl.) 

2.vieta

Oļegs Koļešņičenko

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolu  sacensībās vieglatlētikā U-16 grupā trīsoļlēkšanā

Evelīna Žanete Švirkste

1.vieta

Mārīte Vilcāne

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolu  sacensībās vieglatlētikā U-18 grupā-3000 m

Līva Marija Barkauska

1.vieta

Mārīte Vilcāne

Līvānu novada matemātikas olimpiādē

Renārs Purviņš (8.kl.)

Estere Vaivode (5.kl.)

Raivis Tūmiņš (8.kl.)

Līga Soma (8.kl.)

piedalījās

piedalījās

piedalījās

piedalījās

Silvija Skrupska

Atklātajā 46. matemātikas olimpiādē Daugavpilī

Raivis Tūmiņš (8.kl.)

Renārs Purviņš (8.kl.)

piedalījās

piedalījās

Elga Sarnoviča

Līvānu novada mājturības olimpiādē

Inese Uļjāne (6.kl.)

Aleksandra Fomina(6.k.)

Gunita Skutele (8.kl.)

piedalījās

piedalījās

piedalījās

Olga Vucenlazdāne

Līvānu novada  2.klašu kombinētajā  olimpiādē

Matīss Rušenieks (2.kl.)

Roberts Šaškins (2.kl.)

Emīls Adijāns (2.kl.)

atzinība

iedalījās

piedalījās 

Inese Čivča

Latgaliešu dzejniecei, prozaiķei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei un skolotājai Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) (1890 – 1965) veltītais Latgales novada skolu 9. jaunrades un  ilustrāciju konkursā

Ieva Stikāne (4.kl.)

 

Evelīna ŽaneteŠvirkste (7.kl.) 

Gunita Skutele (8.kl.) 

Aldis Medvedevs (4.kl.) 

Dana Mihailova (4.kl.)

Laura Surgunte (4.kl.)

Nikola Mironova (4.kl.) 

Rainers Daibe (7.kl.) 

Inese Uļjāne (6.kl.)

1.pakāpe  un 2.pakāpe

3.pakāpe

3.pakāpe

atzinība

piedalījās

piedalījās

piedalījās

atzinība

piedalījās

Mārīte Ondzule

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Karpenko

Līvānu novada un Ilūkstes novada Skaļās lasīšanas konkursā

Nadīna Boreiko (6.kl.)

piedalījās

Ilona Karpenko

Konkursā “Mans Raiņa dzejolis”

Estere Vaivode (5.kl.) 

Samanta Andrejeva (4.kl.) 

Ieva Stikāne (4.kl.)

Gunita Skutele (8.kl.)

Alīna Matvejeva (4.kl.)

Laura Surgunte (4.kl.)

Žanete Vaivode (4.kl.)

atzinība

atzinība

piedalījās

piedalījās

piedalījās

piedalījās

piedalījās

Mārīte Ondzule

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  eseju konkursā

Evita Tentere (8.kl.)

piedalījās

Ilona Karpenko

Līvānu novada skolēnu konkursā “Jaunie, mazie solisti” 6.-12.klasēm

Ieva Surgunte (7.kl.) 

1.pakāpe

Oļegs Koļesņičenko

Līvānu 2.vidusskolas  organizētais fizikas  konkursā “Papīra tilti”

Gunita Skutele (8.kl.)

Raivis Tūmiņš (8.kl.) 

Ivars Arhipovs (8.kl.) 

1.vieta

 

 

Modrīte Pinupe

Sandis Jermakovs (6.kl.)

Ainārs Jermakovs (6.kl.)

Aleksandra Fomina (6.kl.) 

2.vieta

 

 

Aļeksa Fomina (8.kl.)

Laura Jurkeviča (8.kl.)

Kitija Mališeva (8.kl.) 

3.vieta

Agnese Seile (8.kl.)

Ilmārs Kaļiņins (8.kl.)

Viktors Afanasjevs (8.kl.)

piedalījās

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019”Līvānu novadā

5.-9.klases meiteņu vokālais ansamblis

1.pakāpe

 

Oļegs Koļešņičenko

Konkurss “Vēsture ap mums”

Inese Uļjāne (6.kl.)

Aleksandra Fomina (6.kl.)

Raivis Tūmiņš (8.kl.)

Ivars Arhipovs (8.kl.)

Laura Jurkeviča (8.kl.)

Agnese Seile (8.kl.)

Kitija Mališeva (8.kl.)

Viktorija Vidžupa (8.kl.)

pateicības

Anna Greidāne

 

Skatuves  runas konkursā Līvānu novadā

Laura Surgunte (4.kl.) 

Ieva Stikāne (4.kl.) 

Evita Tentere (8.kl.) 

Ingus Purmals (7.kl.) 

Stefānija Andrejeva (2.kl.)

1.pakāpe

1.pakāpe

1.pakāpe

1.pakāpe

2.pakāpe

Mārīte Ondzule

Mārīte Ondzule

Ilona Karpenko

Ilona Karpenko

Inese Čivča

Latvija izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Latgalē

Ingus Purmals (7.kl.) 

Ieva Stikāne (4.kl.)

1.pakāpe

2.pakāpe

Ilona Karpenko

Mārīte Ondzule

IZM VISC rīkotā tautas deju skatē

3.-6.klašu deju kolektīvs

7.-9.klašu deju kolektīvs

 

3.pakāpe

3.pakāpe

Broņislava Alberinga

Skatuves runas konkursā “Zelta sietiņš”

Angelīna Lapšina (7.kl.)

piedalījās

Ilona Karpenko

Dienvidlatgales XXII Stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa 2018” Līvānos

Evita Tentere (8.kl.)

Ieva Stikāne (4.kl.) 

Laura Surgunte (4.kl.)

1.pakāpe

1.pakāpe

2.pakāpe

Ilona Karpenko

Mārīte Ondzule 

Dienvidlatgales XXII Stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa 2018” Rīgā

Evita Tentere ( 8.kl.)

 

 

Ieva Stikāne (4.kl.)

 

Lielais stāstnieks, 2.pakāpe

Mazais stāstnieks, 3.pakāpe                     

Ilona Karpenko

 

 

Mārīte Ondzule 

Video konkursā “Fizika un ķīmija eksperimentos”

Evita Tentere (8.kl.)

Ieva Purmale ( 8.kl.) 

Kristīne Tentere (9.kl.) 

Līva Marija Barkauska(9.kl.)

Jūlija Sproģe (9.kl.)

2.vieta

2.vieta

2.vieta

piedalījās

piedalījās

Modrīte Pinupe

Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Roberta Mūka muzeja dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā Vislatvijas jaunrades darbu konkursā

Laura Surgunte (4.kl.)

Dana Mihailova (4.kl.) 

Ieva Stikāne (4.kl.)

Rainers Daibe (7.kl.)

Kristīne Tentere (9.kl.)

Evita Tentere (9.kl.)

Raivis Tūmiņš (8.kl.)

1.vieta

2.vieta

2.vieta

2.vieta

atzinība

piedalījās

piedalījās

Mārīte Ondzule

 

 

Ilona Karpenko

 

Latviešu val. aģentūras jaunrades konkursā “Mans bērnība stāsts”

Ingus Purmals (7.kl.)

Ieva Surgunte (7.kl.)

 

piedalījās

piedalījās

Ilona Karpenko

Konkursā “Lidice 2019”

Viktors Vidžups (5.kl.)

piedalījās

Raimonds Tūmiņš

Konkursā “Gribu būt mobils””

Laura Jurkeviča (8.kl.)

Viktorija Vidžupa (8.kl.)

Kitija Mališeva (8.kl.)

Agnese Seile (8.kl.)

Līga Soma  (8.kl.)

Ieva Purmale (8.kl.)

Evita Tentere (8.kl.)

Raivis Tūmiņš (8.kl.)

Aļeksa Fomina (8.kl.)

Ivars Arhipovs (8.kl.)

Gunita Skutele (8.kl.)

atzinība

atzinība

atzinība

atzinība

atzinība

atzinība

atzinība

piedalījās

piedalījās

piedalījās

piedalījās

 

Anna Greidāne