Izglītība

/images/news/large/6264.jpg

11.06.2019

Līvānu 2.vidusskolas skolēnu līdzdalība izglītības programmā “Putni un mēs”

Ināra Bojāre,

Līvānu 2. vidusskolas bibliotekāre

 

Latvijas Ornitologu biedrības (LOB) izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros Līvānu 2. vidusskolas 1. klases skolēni un 3. klases skolēns Aleksandrs Jakovļevs piedalījās konkursā, kura laikā katru mēnesi tika pildīti vairāki uzdevumi saistībā ar putnu dzīvi.

 

Piedalīties konkursā ierosināja dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja Silvija Puntūze. Aleksandrs tā aizrāvās, ka uzdevumu izpildē iesaistīja visu ģimeni. Kopā ar ģimeni tika izstaigāts mežs lielo putnu ligzdas meklējot. Kopā ar tēti un jaunāko brāli taisīja un piekāra ligzdu vanagam. Māmiņa Tatjana dokumentēja dēla darbību fotogrāfijās un palīdzēja informācijas meklēšanā.

 

Aleksandra interesi par putniem dažādos veidos atbalstīja klases audzinātāja Olga Rozenšteine. Ieguldītais darbs tika novērtēts ar atzinības rakstu par izcilu dalību LOB izglītības programmā.

 

Atzinības rakstu saņēma arī 1. klases skolēni, kurus izglītības programmā iesaistīja viņu klases audzinātāja Karina Krivenkina. Mācību gada garumā viņi meklēja interesantus faktus par putniem, vēroja tos dabā, kā arī mācījās prezentēt savu darbu.  

 

Kopā izglītības programmā piedalījās trīsdesmit skolas. Aktīvākie dalībnieki,  starp tiem arī Līvānu 2. vidusskolas pārstāvji, tika uzaicināti uz Pasaules Svīru dienas svinībām 7. jūnijā Bārbeles zēnu pamatskolā.

 

Pasākuma laikā skolēni noklausījās LOB priekšsēdētāja Viestura Kerus lekciju par svīrēm, piedalījās diskusijā par paveikto, apskatīja skolu un tās teritoriju, nostiprināja praktiskās iemaņas taisot būrīšus mājas čurkstēm.

 

Bārbeles zēnu pamatskolā viesus sagaidīja tās sargs – suns. Viesi apskatīja skolas  simbolu “Saknes un spārni”. Īsts pārsteigums  bija aviosimulators, kur tās audzēkņi gūst iemaņas lidmašīnu vadīšanā. Svīru dienas dalībniekiem bija iespēja pašiem izmēģināt simulatoru un apskatīt arī īstas lidmašīnas, jo aviācija ir šīs skolas darbības virziens.

 

Aleksandrs saka, ka  viņam patika šis pasākums, viņš ir apmierināts ar paveikto un domā arī turpmāk piedalīties līdzīgos konkursos. Dalība šajā konkursa viņam deva iespēju izzināt putnus, izmēģināt roku praktiskos uzdevumos un interesanti pavadīt laiku kopā ar vecākiem un brāli. Savukārt, noslēguma pasākums deva tādus iespaidus, kādus iepriekš viņš pat nebija iedomājies. Tādēļ viņš uzskata, ka visiem skolēniem ir vērts piedalīties konkursos.