Izglītība

/images/news/large/5206.jpg

17.05.2018

Vēlēšanu aktivitāte jauniešiem ‘’Balso Tu! Par ko?”

Marika Rudzīte-Griķe,

Programmas AWARD vadītāja


2018.gada maijā vairāki Latgales bērnu un jauniešu centri sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā organizē Jaunatnes līdzdalības pasākumus “BalsoTu! Par ko?” ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par demokrātiju, attīstīt pilsoniskuma un līdzdalības prasmes, mudināt jauniešus gūt praktisku pieredzi un izprast KĀPĒC?, PAR KO? un KĀ? balsot, lai ietekmētu pārmaiņas sev apkārt.

 

Līvānu novadā vēlēšanas notika 10.maijā, kad jaunieši, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu devās uz skolu ar personu apliecinošiem dokumentiem, lai varētu paust savu viedokli par aktuālu jautājumu: Cik bieži Līvānos rīkot jauniešu diskotēkas? Kaut arī šoreiz balsošanas jautājums bija salīdzinoši vienkāršs, Līvānos īstenotā balsošana bija piemērs svarīgākajam demokrātiskai sabiedrībai pieejamajam līdzdalības veidam un tiesībām izlemt svarīgus jautājumus. Iespējamie balsošanas varianti bija:

  • 1 reizi mēnesī visa kalendārā gada garumā , t.sk. arī vasarā (12 reizes)
  • 1 reizi mēnesī mācību gada laikā ( septembris - maijs, 9 reizes)
  • Uz lielākiem svētkiem un/vai notikumiem (kopā līdz 6 reizēm gadā – piemēram, Lieldienas, Jāņi, mācību gada sākums , Ziemassvētki u.t.t)

Visās Līvānu novada skolās notikušajās vēlēšanās varēja piedalīties 576 jaunieši vecumā no 13 – 18 gadiem. Vēlēšanu komisijas veikto rezultātu apkopojums parādīja, ka kopā balsošanā piedalījās 49% balsstiesīgo vīriešu/puišu un 59% balsstiesīgo sieviešu/meiteņu. 17 vēlētāji nebija atzīmējuši savu dzimumu (kas bija būtiski kopējai vēlēšanu statistikai) – šīs vēlēšanu zīmes netika likvidētas, bet gan uzskaitītas atsevišķā grupā. Tika fiksētas arī 29 nepilnīgi vai nepareizi aizpildītas, saburzītas vai citādi bojātas vēlēšanu zīmes, kas netika ņemtas vērā rezultātu skaitīšanā.  Līdz ar to kopējā vēlēšanu aktivitāte bijusi 57% no visiem balsstiesīgajiem (jeb 328 vēlētāji), kuri izteikuši savu viedokli.

 

Rezultātā pārliecinošu atbalstu guva vēlēšanu jautājuma 1.atbildes variants, ka jauniešu diskotēkas Līvānos jāorganizē katru mēnesi visa gada garumā. Par šo nobalsoja 55% no vēlētājiem (180 jaunieši). Šis lēmums Līvānu Bērnu un jauniešu centram ir saistošs un tiks arī reāli īstenots, sākot no 2018./2019.mācību gada sākuma. Vēlēšanu aktivitāte bija piemērs, ka ikvienam ir iespēja ietekmēt sev būtisku jautājumu izlemšanu, uzlabot savu un citu cilvēku dzīves kvalitāti.

 

Paldies Jauniešu domei (personīgi Rūdolfam Kivleniekam) un visiem aktīvajiem brīvprātīgajiem jauniešiem par iesaistīšanos pasākuma sagatavošanā, norisē un izvērtēšanā! 24.maijā Līvānu pilsoniski aktīvāko jauniešu grupa dodas uz reģionālo Noslēguma pasākumu Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, lai prezentētu savu gūto pieredzi un iepazītos ar citu novadu jauniešu vēlēšanu organizēšanas pieredzi.