Izglītība

/images/news/large/5091.jpg

11.04.2018

Jaunsilavas pamatskolas skolēnu panākumi Latvijas simtgadei veltītā konkursā

Anastasija Kaktiniece,

UNESCO ASP Jaunsilavas pamatskolas koordinatore

 

 

Viens no UNESCO pamatprincipiem ir ilgtspējīga izglītība. Pārfrāzējot zināmo teicienu - „kontroldarbam mācies – kontroldarbam zini; dzīvei mācies – dzīvei zini”, - mūsdienīgs un atbildīgs cilvēks nodrošina sev noturīgas un stabilas zināšanas. UNESCO mērķis ir vispusīgi izglītots cilvēks, kam rūp ne tikai personīgā karjera, bet arī savas zemes un visas planētas liktenis.

 

Tāpēc UNESCO Nacionālā komisija organizē un atbalsta dažādus pasākumus, kas veicina bērnu un jauniešu izpratni par globāliem un nacionāla līmeņa kultūrvēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personībām. Atsaucoties UNESCO Latvija komisijas aicinājumam, Jaunsilavas pamatskola jau 4 gadus piedalās Kuldīgas pašvaldības un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma konkursā, kas veltīts izcilām, latviešu tautai nozīmīgām personībām.

 

Pateicoties Līvānu novada domes atbalstam, mūsu skola ir piedalījusies vērienīgās kuldīdznieku rīkotās konferencēs, jo arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir viens no 32 UNESCO ASP skolām Latvijā, tāpēc mēs ar prieku atsaucāmies viņu aicinājumam šogad piedalīties Edvartam Virzam veltītajā domrakstu konkursā. Mūsu skolnieku panākumi tiešām ir īpaši, jo esam vienīgā pamatskola, kas uzdrīkstējusies konkurēt ar vidusskolām, tātad - ar pieredzējušāku jauno talantu literārajiem sacerējumiem.

 

Pirmajā konkursā 7.klases skolniekam Intaram Zepam tika piešķirta Kuldīgas novada pašvaldības īpašā simpātiju balva. Pagājušais mācību gads atnesa uzvaru 8.klases skolniecei Lindai Čivčai. Viņas domraksts par dzimto valodu tika novērtēts ar 1.vietas diplomu, Lindas vārds tika iemūžināts Likteņdārza bruģakmenī. Savukārt pavisam nesen saņēmām Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma aicinājumu piedalīties konkursa noslēguma pasākumā, jo abi mūsu skolas dalībnieču darbi saņēma augstu novērtējumu. 9.klases skolniece Anete Bērzkalna ieguva 3.vietu un mākslinieka darinātu „Ezīša kausu”, savukārt Ancei Renātei Pundurei konkursā ir atzinība. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija par labāko atzina tieši Ances darbu un piešķīra viņai savu simpātiju balvu. Mūsu skolēnu literārie darbi ir publicēti grāmatā „PRO PATRIA. PAR TĒVZEMI”. Šādu godu ir izpelnījušies Intars Zeps, Artis Arsabs, Gabriela Usāne, Dāvis Skreivers, Linda Čivča. Ances Renātes Pundures un Anetes Bērzkalnas esejas tiks publicētas grāmatas nākamajā sējumā.

 

Gandarījums par sasniegumiem, protams, ir arī vecākiem, kas atbalstījuši savus bērnus un stimulējuši viņu vispusīgo attīstību. Paldies Punduru, Usānu, Skreiveru, Čivču, Bērzkalnu ģimenēm par sadarbību ar skolu.

 

Attēlā: Ance Renāte Pundure ar saņemto apbalvojumu