Izglītība

/images/news/large/243.jpg

06.01.2012

Rudzātu vidusskolas skolotāji mācās veidot interaktīvus mācību līdzekļus

     Latvijas skolās pakāpeniski ienāk arvien jaunas tehnoloģijas, kas sola mācību procesu padarīt  interesantāku un daudz interaktīvāku.Taču jauno tehnologiju mērķis ir ne tikai radīt aizraujošāku mācību procesu, bet arī atvieglot skolotāju ikdienas darbu. Lai jaunās tehnoloģijas tiešām kļūtu par labu palīgu stundu gatavošanā un vadīšanā, liela loma ir tālākizglītībai.

        Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis ir aktīvs  jaunu tehnoloģiju ieviesējs skolā.Lai varētu kvalitatīvi strādāt ar šīm tehnoloģijām,skolotājiem ir jāiet laikam līdzi un jāmācās.Pateicoties Vl. Spriņģim, kurš sazinājās ar valsts izglītības  satura centru un vienojās, ka pedagogiem nebūs jāmēro  tālais ceļš uz Rīgu vai Lielvārdi, lai apgūtu zinības, bet kursi piektdienu vakaros un sestdienās notiks Rudzātu vidusskolā uz vietas.

Decembrī skolotājiem nedēļu nogales pagāja  interesanti, saistoši un ikdienas darbam noderīgi. 24 stundu laikā bija iespēja iegūt gan iemaņas darbam ar interaktīvo tāfeli, gan arī pašiem pamēģināt  veidot interaktīvos materiālus savām mācību stundām.

Skolotājiem bija paveicies arī tajā ziņā, ka kursus vadīja lieliski pedagogi un sava amata pratēji Māris Roga (Lielvārdes pamatskolas skolotājs un direktora vietnieks informātikas jautājumos) un Juris Erts (Preiļu Valsts ģimnāzijas IT centra vadītājs).

Paldies viņiem par sapratni, iejūtību un atsaucību.

     

Ko tad iegūs skolēni no tā visa?

-          Interesantus un saprotamus mācību materiālus,

-          patīkamu darbošanās vidi,

-          iespēju apgūt mācību vielu it kā spēlējoties.

 

Ko iegūst  skolotājs?

-          Daudzveidīgus uzdevumus katrai mācību stundai,

-          ieinteresētus skolēnus,

-          iespēju jebkurā laikā atkārtot iepriekš mācīto, izmantojot atraktīvus materiālus.

 

Ko iegūst skolotājs un skolēns?

-          Iespēju strādāt individuāli un grupās,

-          vienlaicīgi strādāt pierakstu kladēs un ar interaktīvo tāfeli,

-          uz skolēniem koncentrētu mācību procesu, kas motivē un aizrauj  gan skolēnus, gan skolotājus.

                                                       

Sandra Zalāne( Rudzātu vidusskolas skolotāja)