Izglītība

/images/news/large/237.jpg

29.12.2011

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

 

Noslēdzies projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 5.posms . Līvānu novadā šajā posmā projekta 2.aktivitātē piedalījās 4 pedagogi, 3.aktivitātē piedalījās 40 skolotāji, no tiem  4.kvalitātes pakāpi ieguva 9 novada skolotāji: Elita Vaivode, Emerita Rubīne, Daiga Barkāne, Anna Kurciša, Zeltīte Vanaga, Anita Reitere, Biruta Jauja - Līvānu 1. vidusskola, Gunta Pauniņa  - Līvānu 2.vidusskola, Vladislavs Spriņģis -  Rudzātu vidusskola.

 

Projektā 5.kvalitātes pakāpi ieguva Rudzātu  vidusskolas skolotāja Veneranda Spriņģe.

Līdz 03.01.2012. Līvānu  novada dome  izsludina pedagogu pieteikšanos  atbalsta saņemšanai projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 6.posmā.