Izglītība

Izglītība

1 2 3 4 ...126

Izglītība

 • 29.07.2020

  Iespēja mācīties latviešu valodu - Возможность выучить латышский язык

  Ja esat trešo valstu pilsonis, ir uzturēšanās atļauja un strādājat Līvānu novadā, Jums ir iespēja apgūt latviešu valodas zināšanas un prasmes. Nodarbības sāksies septembrī, 120 stundu apjomā. Pēc kursiem ir iespēja kārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Tas notiks Līvānos. Gan mācības, gan eksāmens kursu dalībniekiem ir bez maksas. Если Вы гражданин/ка третьих стран, у Вас есть разрешение на жительство и Вы работаете в Ливанском крае, у Вас есть возможность безплатно освоить латышский язык.

 • 29.07.2020

  Centralizēto eksāmenu rezultāti Līvānu novadā 2020.gadā

  Līvānu novadā centralizētos  eksāmenus (CE) 7 mācību priekšmetos kārtoja 69 vidusskolu absolventi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles eksāmens vienā no svešvalodām. Ceturtais jeb izvēles eksāmens sakarā ar ārkārtējās situācijas laiku nebija obligāts, taču Līvānu novadā centralizētos eksāmenus 6 skolēni izvēlējās kārtot bioloģijā, 1 ķīmijā, 1 vēsturē, kā arī pārējos eksāmenus: ģeogrāfijā – 2, ekonomikā – 4, informātikā – 17 skolēni.

 • 22.07.2020

  Studē sociālo aprūpi Rēzeknē!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas RĒZEKNES FILIĀLE 2020./2021. ak. g. uzņemšanā līdz 2020. gada 6. augustam (Raiņa ielā 5a, Rēzeknē) aicina interesentus pieteikties studijām akreditētā studiju programmā “SOCIĀLĀ APRŪPE”.

 • 07.07.2020

  Panākumi Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina programmu audzēkņu Valsts konkursā

  2020.gada sākumā visās Latvijas mākslas skolās norisinājās Valsts konkurss profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem. Šajā mācību gadā valsts konkursa dalībnieki iejutās scenogrāfu lomā un risināja tēmu “Domāšana telpā un scenogrāfija”.

 • 07.07.2020

  Top brīvdabas ekspozīcija

  Mācību gada sākumā tika izsludināts vizuālās mākslas konkurss “Kārļa Skalbes pasakas”, konkursā piedalījās mākslas skolu audzēkņi, lai atveidotu populārās un arī ne tik plaši zināmās Kārļa Skalbes pasakas. Konkursa rezultātā Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Aurēlija Lietauniece ieguva 1. vietu ar grafiku “ Sarkangalvīte” (skolotāja Solvita Cīrule). Taču muzeja darbinieki, vērojot iesūtītos darbus, izlēma veidot jaunu projektu „Ienāc pasakā!”, kas  kalpotu kā laipa uz Kārļa Skalbes pasaku pasauli.

 • 07.07.2020

  RTA paplašina studiju programmu piedāvājumu Līvānu filiālē

  No 13. jūlija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) sāksies jaunu studentu uzņemšana, kuri pēc vidējās izglītības izvēlējušies iegūt arī augstāko izglītību. Divu nedēļu laikā www.latvija.lv studētgribētāji varēs aizpildīt elektroniski studiju pieteikumu, savukārt no 27. jūlija līdz 3. augustam obligāti vajadzēs ierasties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā apstiprināt šo pieteikumu.

 • 06.07.2020

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs (RTA MIC) piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs (RTA MIC) piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

 • 02.07.2020

  Nāc studēt jaunajā RTA Līvānu filiāles programmā "Apģērbu dizains un tehnoloģijas"

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Līvānu filiālē 2020./2021. studiju gadā notiks uzņemšana arī jaunajā 1. līmeņa pilna laika profesionālajā izglītības programmā par valsts budžeta līdzekļiem: "Apģērbu dizains un tehnoloģijas" (studiju ilgums 2,5 gadi).

 • 02.07.2020

  Preiļos 10. un 11.jūlijā seminārs pedagogiem un vecākiem, kuriem ir bērns ar autismu/ autiskā spektra traucējumiem

  Autisms ir divdesmit pirmā gadsimta kaite, kura diemžēl savu uzvaras gājienu “svin” tieši šobrīd. Laikā, kad zinātnes attīstība ir gājusi lielu soli uz priekšu, dažādu vides faktoru iespaidā tieši pēdējos gados autisms tiek noteikts veselu vecāku bērniem. Bērniņa ienākšana ģimenē ir liels prieks un milzu atbildība. Atbildība kļūst divtik liela, kad vizuāli it kā veselam bērnam tiek manītas autisma iezīmes. Apkārtējie, kas nezina, kas ir autisms, bieži uzlūko vecākus ar nosodījumu, ka viņu bērns neprot uzvesties un vecāki nav pievērsuši viņam uzmanību.

 • 01.07.2020

  Rudzātu vidusskola 2020./2021. mācību gadā aicina pieteikties jaunās neklātienes izglītības programmās

  Rudzātu  vidusskola 2020./2021. mācību gadā aicina pieteikties jaunās neklātienes izglītības programmās (mācības notiks Līvānos, Rīgas ielā 113/117): pamatizglītības neklātienes programmā 7.-9. klasēm (mācības notiek 4 dienas nedēļā); vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmā 10.-12.klasēm (mācības notiek 2 dienas nedēļā ).


1 2 3 4 ...126