Vide

Vide

1 2 3 4 ...18

Vide

 • 23.04.2020

  Nolietoto riepu daudzumu Latvijā varam samazināt, nododot tās pārstrādei

  Katru gadu Latvijā realizē aptuveni 17 000 tonnas riepu, taču šobrīd nepārstrādāto nolietoto riepu daudzums pārsniedz 105 tūkstošus tonnu. Lielākā to daļa tiek izmesta dabā, radot piesārņojumu, taču tik pat daudz tiek vienkārši novietotas pie sadzīves atkritumu konteineriem, proti, izmestas pilsētvidē, kas ir tik pat liels likumpārkāpums kā riepu izmešana dabā. Riepas pieskaitāmas pie kaitīgiem atkritumiem, kuras jāsavāc un jāpārstrādā pilnīgi citādā veidā nekā sadzīves atkritumi. Tāpēc iedzīvotājiem tiek piedāvātas vairākas iespējas kā legāli nodot riepas, lai nodrošinātu to otrreizēju pārstrādi un samazinātu vides piesārņojumu.

 • 16.04.2020

  Turpmāk piemēros simbolisku maksu par autoriepu nodošanu

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” atkritumu pieņemšanas punktā (Rīgas ielā 2b, Līvānos) no iedzīvotājiem tiek pieņemtas arī vieglo automašīnu autoriepas. Turpmāk to nodošanai tiks piemērota maksa: 0,15EUR par kg + PVN.

 • 16.04.2020

  Paziņojums

  Paziņojums: Līvānu novada dome, pamatojoties uz 2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasībām  VAS. ”Latvijas valsts meži” ir izsniegusi Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.4  bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei - smilts ieguvei atradnē „Kurpiņi”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, nekustamajā īpašumā “Valsts Meži” ar kadastra numuru 7652 001 0139, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumiem  76520050526, 76520050566.

 • 15.04.2020

  Uzlabos virszemes ūdeņu kvalitāti

  Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  vides organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi. 

 • 13.04.2020

  Suns meklē saimnieku

  Rožupes pagastā bez saimniekiem palicis sunīts (puika, aptuveni gadu - divus vecs, ļoti draudzīgs). Varbūt kāds vēlas dot tam mājas? Iespēja pieteikties līdz rītdienai, 15.aprīlim. Kontaktpersona: Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, tālr. 26543575. Jauns saimnieks atrasts. Paldies!

 • 09.04.2020

  Aicinām piedalīties pētījumā “Sabiedrības iesaiste atkritumu apsaimniekošanā Ziemeļvidzemē un Dienvidlatgalē”

  Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studente Karīna Ješkina saistībā ar bakalaura darba izstrādi veic pētījumu par sabiedrības iesaisti atkritumu apsaimniekošanā Dienvidlatgales un Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionos. Pētījuma anketa: https://forms.gle/Unar8dTxWrRyACzD6

 • 08.04.2020

  Kā ārkārtējās situācijas periodā saņemt marķētos sadzīves atkritumu maisus?

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” arī ārkārtējās situācijas periodā privātmāju iedzīvotājiem, kuri sadzīves atkritumus nodod izmantojot marķētos atkritumu maisus, turpina nodrošināt to izsniegšanu, bet ir mainījusies izsniegšanas kārtība. 

 • 26.03.2020

  28. martā tiks atzīmēta ikgadējā Zemes stunda

  Pasaules Dabas Fonds un Līvānu novada dome aicina iedzīvotājus 28. martā piedalīties Zemes stundā, plkst. 20.30 uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismojumu. Atbalstot Zemes stundu, Līvānu novada pašvaldība 28.martā no pulksten 20.30 līdz 21.30 samazinās ielu apgaismojumu. Tajās ielās, kur ir uzstādīti LED gaismekļi, tiks samazināts ielas apgaismojuma spilgtuma līmenis – gaismekļi degs ar 30% spilgtumu (tas ir nakts režīms, kas darbojas no pusnakts līdz 5.00). Ielās, kur ir večās Na tipa spuldzes, iespēju robežas apgaismojums tiks izslēgts, izņemot posmus, kuros nav iespējams nodalīt Na gaismekļus no LED gaismekļiem.

 • 25.03.2020

  Zaļos atkritumus dedzināt nedrīkst

  Nereti iedzīvotāji domā, ka pērno zāli, koku lapas un citus zaļos atkritumus savas privātmājas teritorijā drīkst dedzināt, bet to darīt nedrīkst.  Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” ir stingri aizliegts dedzināt atkritumus – lapas, zarus, zāli un jebko citu. Kā alternatīvs risinājums zaļo atkritumu apsaimniekošanā ir kompostēšanas laukuma ierīkošana sava īpašuma teritorijā.

 • 13.03.2020

  Akcija - runču kastrēšana par brīvu pensionāriem

  No 16.marta līdz 9.aprīlim Veterinārajā klīnikā LIVET (Rīgas iela 100, Līvāni) piedāvā LIELDIENU AKCIJU runču kastrēšana par brīvu pensionāriem (jāuzrāda pensionāra apliecību).


1 2 3 4 ...18