1...1415 16...18

Vide

 • 23.09.2015

  Īstenots projekts “Lai akmens sirds stāsta”

  Ar Līvānu novada domes finansiālu  atbalstu, iesaistoties skolas izglītojamo pašpārvaldei, darbiniekiem,  vecākiem un profesionāliem speciālistiem, tika atjaunots gravējums piemiņas akmenī Jēkabam Graubiņam, novecojušo betona plākšņu vietā ieklāts bruģa celiņš un veikti apzaļumošanas darbi.

 • 23.09.2015

  Paziņojums

  Līvānu novada dome, pamatojoties uz 2011.gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasībām,  A.S. ”Latvijas valsts meži” ir izsniegusi Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.3 smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Vārpsala”, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, nekustamajā īpašumā “Valsts Meži” ar kadastra numuru 7686 0020 003, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7686 0040 0009.

 • 11.08.2015

  Vērš uzmanību ugunsdrošības un vides jautājumiem

  Tā kā ir sācies karstais laiks, privātmāju, mazdārziņu īpašniekiem gribam atgādināt, ka ugunskuru  dedzināšana pilsētas teritorijā ir pieļaujama tika saskaņojot ar kaimiņiem un saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem, ja tas nekaitē cilvēka veselībai un neapdraud īpašumu drošību.

 • 11.08.2015

  Atgādinājums zvejniekiem

  Līvānu novada dome informē, ka 2015. gada 5. augustā Daugavas upes baseinā tika veikta zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārbaude (reids). Pārbaudes laikā tika pievērsta uzmanība zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanai, lai katram makšķerniekam no 16 līdz 65 gadu vecumam obligāti būtu makšķerēšanas karte, bet zvejniekiem – zvejas licence.

 • 04.08.2015

  Vērtēja sakoptākos Līvānu novada īpašumus

  30.jūlijā Līvānu novada domes sakoptības konkursa “Topi skaistāks, mans novads” komisija devās apskatīt skaistākos Līvānu novada dārzus un lauku sētas, kas pieteikti šāgada konkursam.

 • 17.05.2015

  Līvānos piestāja "Zaļā laboratorija"

  Jau trešo gadu Līvānu novadā piestāj “Zaļā laboratorija”. Šī aktivitāte tiek rīkota  Enerģijas dienu ietvaros.  

  “Zaļo laboratoriju” vada Daugavpils universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra darbinieki Ainārs Pankjāns un Maksims Balalaikins. Pasākums bija ļoti apmeklēts, kopumā uz “Zaļo laboratoriju” ieradās aptuveni 247 bērni un jaunieši.

 • 27.04.2015

  Atgādinājums makšķerniekiem

  Līvānu novada dome aicina makšķerniekus pirms makšķerēšanas uzsākšanas pārliecināties, vai izvēlētajā vietā un laikā makšķerēšana ir atļauta un vai ir iegādāta makšķerēšanas karte.

 • 01.04.2015

  Par B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegumu SIA "Ceram Optec"

  Līvānu novada dome informē, ka Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē ir iesniegts  SIA „Ceram Optec” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pieteikums nosacījumu pārskatīšanai.

 • 24.03.2015

  Zemes stunda 2015

  Jau devīto reizi marta mēneša pēdējā sestdienā cauri laika joslām visā pasaulē svinēs Zemes stundu. 2015. gada 28. martā laikā no 20:30-21:30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

 • 18.03.2015

  Sodīs maluzvejniekus

  Līvānu novada speciālisti sadarbībā ar valsts policijas pārstāvjiem ir uzsākuši pastiprinātu kontroli Līvānu novada ūdenstilpēs.


1...1415 16...18