Vide

/images/news/large/6832.jpg

05.02.2020

Līvānu 1. vidusskolas 5. klases skolēni iepazīt novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmu

4.februārī Līvānu 1. vidusskolas 5. klases skolēni kopā ar Sociālo zinību skolotāju Elzu Pfafrodi apmeklēja SIA “Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība”, kur bērniem bija iespēja pašiem apskatīt, kā tiek organizēta atkritumu apsaimniekošanas sistēma gan Līvānu novadā, gan pašā uzņēmuma teritorijā (kā tiek presēts kartons, kur uzglabājas stikla tara, metāls, plastmasa utt.).

 

SIA “Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība” speciālisti kopā ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietnieci Gunitu Vaivodi bērniem sniedza interesējošo informāciju par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu.