Vide

/images/news/large/6145.jpg

03.05.2019

Cilvēku aktivitāte Lielajā Talkā šogad – līdzīga kā simtgades talkā

Pērn, Latvijas simtgades Lielajā Talkā, piedalījās aptuveni 145 000 cilvēku. Šogad dalībnieku skaits varētu būt līdzīgs. Pieteiktajās talkošanas vietās tas bija no 20 līdz pat 300 dalībniekiem. Tomēr šogad bija daudz vairāk talkas vietu, kuras netika reģistrētas, tāpēc kopējais talcinieku skaits pilnībā nav zināms. Taču aptaujājot koordinatorus – aktivitāte bijusi ļoti liela, īpaši Pierīgā. Daudzās pieteiktajās talkas vietās cilvēki ne vien vāca atkritumus, bet arī labiekārtoja un apzaļumoja savu apkārtējo vidi, padarot to pievilcīgāku un draudzīgāku.

 

Šogad liels uzsvars tika likts arī uz atkritumu šķirošanu. Vietās, kur atkritumu bija ļoti daudz (piemēram, Lucavsalas talkā), šķirošana nebija aktuālākais pasākums, daudz svarīgāk bija pagūt talkas laikā savākt visus atkritumus, lai tie nepaliktu dabā. Taču talkas koordinatori atzina, ka šī ir laba pieredze, un tā ir jāturpina.

 

Kopš Lielās Talkas pagājušas četras dienas, un šobrīd gandrīz visi talcinieku salasītie atkritumi ir savākti. Iespējams dažviet tas vēl tiek darīts, taču kopumā visiem atkritumiem vajadzētu būt izvestiem 2 nedēļu laikā. Savākto atkritumu apjoms pagaidām vēl nav zināms, par to ziņosim tiklīdz saņemsim un apkoposim informāciju no atkritumu apsaimniekotajiem.

 

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Vēlreiz vēlos pateikties visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri pagājušajā sestdienās piedalījās talkā un kopīgiem spēkiem padarīja mūsu valsti zaļāku un tīrāku. Mēs piederēsim nākotnei, ja spēsim saredzēt problēmas un tās risināt ar pozitīvu un cerīgu nostāju, ka viss ir iespējams. Talka ir unikāla parādība - savā izpausmē tā ietver sevī beznosacījuma mīlestību pret dabu un satuvina daudzus cilvēkus vienotam mērķim – Latvija būs zaļa”.

 

Neapšaubāmi, tikai atkritumu vākšana nav vienīgais atrisinājums pasaules ekoloģiskajai krīzei, ir vajadzīgs daudz plašāks skatījums un visaptverošāka pieeja problēmas risināšanai. “Izmantojot Lielo Talku kā platformu, lai veidotu arvien plašāku izpratni par dabas un cilvēka attiecībām un meklējot risinājumus, raudzīsimies uz vides veselības jautājumiem, rādot piemēru daudzām pasaules valstīm par to, kas ir patiess izdevīgums un ieguvums. Mums ir vajadzīga jauna domāšana, jauna attieksme un tūlītēja rīcība. Neaizmirsīsim, ka planēta mums visiem ir viena, tā nepaliek lielāka un mums tā ir jāciena un jālolo,” uzsver Vita Jaunzeme.

 

Līdztekus Lielajai Talkai, notiek vēl viens būtisks projekts – Ideju Talka. Tās ietvaros aicinām jauniešus – skolēnus, studentus un visus, kuri jūtas jauni, varoši un griboši piedalīties – rīkot kopīgas “prāta vētras” par to kā veidot jaunu domāšanu, jaunu attieksmi, jaunu ekonomiku, kultūru un politiku. Kā samazināt piesārņojumu Latvijā un pasaulē, kāds iepakojums būtu tas, kas aizstātu plastmasas iepakojumu, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām, kā Latvija var rādīt piemēru citām valstīm tīras un ilgtspējīgas valsts attīstīšanā u.c. vides tematiem. Aicinām visus savas idejas “iepakot” īsā video un iesniegt Lielās Talkas organizatoriem vēl līdz 15.augustam (vairāk informācijas: https://talkas.lv/2019/03/08/aicinam-jauniesos-rikot-ideju-talkas/). Savukārt uzvarētāji tiks nosaukti 21. septembrī, otrās Pasaules talkas dienā.

 

Aiva Rozenberga, Lielās Talkas starptautisko projektu kuratore: “Pirmā Pasaules Lielā Talka tika rīkota pagājušajā gadā. To organizēja apvienība “Let’s Do It! World”, aicinot cilvēkus visapkārt zemeslodei piedalīties padalīties planētas sakopšanā. Tajā piedalījās 17 miljoni cilvēku no 157 valstīm. Šogad kustība plāno apvienot vēl vairāk cilvēku, lai sasniegtu savu mērķi – tīru, veselīgu un no atkritumiem brīvu pasauli! Arī mēs, Latvijas Lielās Talkas organizatori, aicinām visus mūsu valsts iedzīvotājus piedalīties rudens talkā, iestādot savus laimes kokus akcijā “Stādām Latvijas nākotni - Katram savu laimes koku!” un atzīmējot to Laimes koku kartē: https://talkas.lv/laimes-koki/. Tāpat aicinām labiekārtojot savu apkārtni, gatavojoties Latvijas neatkarības svētkiem.”

Mēs piederam nākotnei!

 

 

Uz tikšanos 21, septembrī, kad notiks vērienīgāka akcija, kāda jebkad ir bijusi uz šīs planētas  - World Clean up Day 2019!