Visi notikumi

29.08.2019

Laiks 14:00

Vieta Līvānu 2. vidusskola

Līvānu novada pedagogu gadskārtējā sanāksme

Ceturtdien, 29.augustā, 14.00 Līvānu 2. vidusskolā notiks Līvānu novada pedagogu gadskārtējā sanāksme.

 

Plkst.12.00     Līvānu 1.vidusskolā

 

                        Mācību jomu pedagogu sanāksmes:

  • Sākumskolas - 106.kabinetā
  • Valodu - 308.kabinetā
  • Matemātikas - 212.kabinetā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā - 217.kabinetā
  • Veselības un fiziskās aktivitātes – sporta zālē (plkst.12.30)
  • Sociālās un pilsoniskās -  309.kabinetā (plkst.12.30)

Plkst.14.00 Līvānu 2.vidusskolas zālē Līvānu novada izglītības darbinieku sanāksme

 

 

Darba kārtība

 

Sanāksmes atklāšana

 

Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles uzruna

 

Sveiciens jaunajiem kolēģiem

 

Radošā darba stipendijas pasniegšana  Līvānu novada pedagogiem 

 

Portāla Uzdevumi.lv jaunumi un sadarbības piedāvājumi jaunajam mācību gadam

            Normunds Vilce - SIA Uzdevumi.lv pārdošanas speciālists

 

Zinātkāres centra ZINOO piedāvājums: kosmosa istaba ZINOO Cēsis, skolēnu ekskursija uz ZINOO programmas "Latvijas Skolas soma" ietvaros, nodarbības ZINOO centros un izbraukumi uz skolām projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros,  jaunas karjeras nodarbības par bioloģiju, aktiermākslu, mākslīgo intelektu

            Pēteris Kalniņš – Zinātkāres centrs ZINOO

 

„Efektīva saskarsme: skola, skolā, par skolu”

            Inga Milēviča - Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas     viesdocente

 

Izglītība Līvānu novadā un aktualitātes 2019./2020.mācību gadā

            Ilga Peiseniece - Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Līvānu novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu pasniegšana novada

pedagogiem par centralizēto eksāmenu rezultātiem

 

 

SANĀKSMĒ SVEIKSIM

14 novada pedagogiem par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, izglītību veicinošiem konkursiem un izciliem sasniegumiem izglītības darbā piešķirta SIA “Light Guide International” vadītāja Daumanta Pfafroda sponsorētā Radošā darba stipendija.

 

Radošā darba stipendija 2019.gadā piešķirta:

Līvānu 1.vidusskolā – Sandrai Seladinai, Elitai Vaivodei, Anitai Vucinai, Sandrai Kivleniecei

 

Rudzātu vidusskolā – Ēvaldam Kārklim, Jolantai Ļubkai-Tarasovai, Ivetai Kārklei, Katrīnai Grigorjevai

 

Jaunsilavas pamatskolā -  Līgai Slicai, Maijai Ancānei, Ligitai Upeniecei          

Jersikas pamatskolā – Mārītei Ondzulei

Rožupes pamatskolā – Ingai Kūkusiliņai

Rudzātu speciālajā pamatskolā – Zandai Spūlei-Vilcānei

Līvānu novada Izglītības pārvaldes Atzinības raksti tiks pasniegti pedagogiem, kuru skolēni centralizētajos eksāmenos saņēmuši augstākos vērtējumus:   

Līvānu 1.vidusskolā - Ārijai Baltmanei, Anitai Reiterei, Elitai Vaivodei, Inārai Lietauniecei, Sandrai Maskalānei

Līvānu 2.vidusskolā - Žannai Lukašenkovai, Līgai Andersonei

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā - Inārai Lietauniecei, Inetai Sargunei

Rudzātu vidusskolā - Jolantai Ļubkai-Tarasovai, Ivetai Kārklei, Inesei Ābolai-Reliņai

 

 

Novada pedagogu saimei pievienojas jauni kolēģi:

 

 

Līvānu 1.vidusskolā

            Iveta Saulīte-Uvarova - pirmsskolas skolotāja

            Alina Komarovska – krievu valodas skolotāja

Līvānu 2.vidusskolā

            Andrejs Bondarevs – sociālo zinību skolotājs

            Ļubova Stepanova - matemātikas skolotāja

Rudzātu vidusskolā:

            Diāna Gribonika – informātikas skolotāja

            Maija Brūvere – direktora vietniece izglītības jomā

Jaunsilavas pamatskolā

            Skaidrīte Bērziņa – latviešu valodas un literatūras skolotāja

J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā

            Jānis Livdāns - trompetes spēles skolotājs