Visi notikumi

18.11.2017

Laiks 17:30

Vieta Līvānu novada KC

Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas sarīkojums Līvānos

Sestdien, 18. novembrī 17.30 Līvānu novada Kultūras centrā Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienas sarīkojums -  LR prezidenta kancelejas dāvātā koncertprogramma ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.

 

Par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar VSIA „Latvijas Koncerti” 2017. gada 18. novembrī rīkos ikgadējos Valsts svētku koncertus visos Latvijas novados. Šogad koncerti izskanēs piecās pilsētās, tostarp arī Līvānos. Novadu koncertu norises vietās tiešraidē notiks Valsts prezidenta uzrunas pārraidīšana.

 

Līvāniem LR prezidenta kanceleja dāvā koncertprogrammu ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Diriģents – Guntis Kuzma.

 

Tāpat svētku sarīkojumā tiks pasniegti Līvānu novada domes atzinību raksti, novada sakoptības konkursa “Topi skaistāks mans novads” uzvarētāju godināšana.

 

Sarīkojuma vadītāji Elīna Vāne un Normunds Ločmelis.

 

Pēc sarīkojuma katram apmeklētājam svētku tortes gabaliņš!

 

Līvānu novada dome, izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus, nolēma apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas):

 • Nominācijā „Sabiedriskais darbs”Juri Sniķeru, basketbola komandas “Līvānu stikls” menedžeri par ilggadēju, pašaizliedzīgu, mērķtiecīgu darbu Līvānu basketbola komandas veidošanā Latvijas basketbola līgas 2 divīzijā un tās darbības organizēšanu, par ieguldījumu basketbola attīstībā Līvānu novadā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā;
 • Nominācijā „Izglītība” – Māri Grigali, Sutru sākumskolas direktoru – par ilggadēju, atbildīgu darbu skolēnu izglītošanas un audzināšanas jomā, kas veicinājis skolēnu lieliskos mācību darba rezultātu sasniegšanu un lauku skolu reitingā godalgoto vietu iegūšanu, par sabiedrisko aktivitāti,  un līdzekļu piesaisti, rakstot Mazo grantu un LEADER projektus;
 • Nominācijā „Kultūra” – Ritu Semeiko, Romas Katoļu Baznīcas Sv. Erceņģeļa Miķela Līvānu draudzes ērģelnieci, Katoļu Baznīcas Madaleņas Sv. Marijas Magdalēnas Jersikas draudzes ērģelnieci, koru vadītāju, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģi – par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgi organizējot augstas kvalitātes labdarības un kultūras pasākumus, organizējot Līvānu Romas katoļu baznīcā plaša mēroga labdarības koncertus cilvēku ar invaliditāti un dažādām saslimšanām atbalstam, piesaistot vienus no Latvijā populārākajiem augstas klases māksliniekiem, kuri koncertā piedalās bez atlīdzības u.c., par nesavtīgu atbalstu un palīdzību līdzcilvēkiem, par sabiedrisko aktivitāti, izstrādājot un īstenojot daudzus kultūras un labdarības projektus, piesaistot finansējumu gan Līvānu Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijai, gan Jersikas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas iekštelpu renovācijai un apkārtnes labiekārtošanai, gan tērpu iegādei kora dalībniekiem, kā arī par Līvānu novada tēla veidošanu;
 • Nominācijā “Sports”Iļju Gromovu, Līvānu iedzīvotāju, basketbolistu – par augstiem sasniegumiem un profesionālo meistarību basketbolā, pilnveidojot savu profesionalitāti sākot ar Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolu un RNS-D Līvāni komandām līdz valsts mēroga komandām, pārstāvot vairākas Latvijas jaunatnes izlases un piedaloties Latvijas basketbola līgas (LBL) čempionātos, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;
 • Nominācijā „Labdarība”Initu Klindžāni, Līvānu novada iedzīvotāju, dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ingato” vadītāju – par personīgo ieguldījumu, pašaizliedzību, ziedoto laiku, veicot bezsaimnieka dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par pagaidu patversmes nodrošināšanu klaiņojošiem ielas kaķiem, kā arī par sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu dzīvnieku aizsardzības jautājumos, realizējot vairākus projektus dzīvnieku aizsardzības jomā;
 • Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Gada uzņēmējs”:
  • Ziedoni Zepu, SIA “LĪVĀNU BIOĶĪMISKĀ RŪPNĪCA” un SIA ”LīvMet” valdes locekli – par ieguldījumu Līvānu industriālās zonas sakārtošanā, par veiksmīgu uzņēmējdarbību, attīstot metālapstrādes nozari un jaunu darba vietu radīšanu, jo izveidojot SIA “LīvMet”, ir saglabāta un attīstīta metālapstrādes nozare Līvānu novadā, radot jaunas darba vietas, ražojot eksportspējīgu produkciju un sasniedzot uzņēmuma gada apgrozījumu virs 1 milj. eiro divus  gadu pēc kārtas, kā arī par finansiālu atbalstu izglītības un sporta jomai Līvānu novadā; 
  • Māri Dimantu, SIA “Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada infrastruktūras sakārtošanā un ēku energoefektivitātes paaugstināšanā. Māra Dimanta vadītais uzņēmums ir Līvānu novadā realizējis ievērojamu skaitu būvniecības objektu: Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkas pārbūve,  Līvānu novada Kultūras centra pārbūve, Līvānu slimnīcas telpu atjaunošana, MJIC “Kvartāls” teritorijas labiekārtošana, Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana, Līvānu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība – II kārta u.c. Šobrīd uzņēmums veic Līvānu 1. vidusskolas telpu atjaunošanu un Līvānu peldbaseina būvniecību, kā arī vieglatlētikas manēžas pārbūves darbus. Visi darbi vienmēr ir veikti kvalitatīvi un visīsākajos termiņos. Uzņēmuma vadība ir pretimnākoša un uzklausa visus ieteikumus. Nereti uzņēmums ir veicis darbus avansā, sākotnēji ieguldot savu finansējumu, kamēr pašvaldība saņem finansējumu no ES fondu programmām, kas ne vienmēr notiek raiti;
 • Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs”:
  • Broņislavu Zīli, z/s “Zīlītes” saimniecības īpašnieci – par ilggadēju un veiksmīgu lauksaimniecisko darbību augļkopības nozarē, kā arī lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādi. Zemnieku saimniecība jau astoņus gadus nodarbojas ar augļkopību. Saimniecībā “Zīlītes” žāvē ābolus, spiež ābolu un bumbieru sulu, nelielos apjomos gatavo vīnogu un cidoniju sulu, tiek gatavotas sukādes. Produkcija tiek realizēta. Piedalās programmā “Skolas augļiem”, apgādājot Līvānu novada un tuvāko novadu skolas ar āboliem. Savos cienījamos gados Broņislava Zīle piedalās visos darbos, pati kārto visus grāmatvedības dokumentus, kā arī gatavo dokumentāciju ES projektiem;
  • Jāni Romānu, IK “Dūre” īpašnieku – par ilggadēju un sekmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, darbojoties mazumtirdzniecības jomā,  nodrošinot iedzīvotājiem to interesējošo preču piegādi veikalos Rožupē, Pēterniekos, Jersikā un Vanagos, par darba vietu radīšanu un iedzīvotāju nodrošināšanu ar darbu, par vides sakoptību līdzās katrai tirdzniecības vietai, un atbalstu dažādiem Līvānu novada pasākumiem;
 • Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” – Arti Paegli, SIA “GLEAR” valdes locekli, SIA “GLEAR”  “Jersikas čipsu” ražotnes vadītāju – par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, nodrošinot strauju uzņēmuma attīstību un atpazīstamību visā Latvijā un ārpus tās robežām, par jauno tehnoloģiju ieviešanu ražotnē, par veiksmīgu iekļaušanos  mazumtirdzniecības tīklā Latvijā, par sasniegumiem izstādē Riga Food 2017, kur starptautiskas ekspertu žūrijas vērtējumā uzņēmums saņēma Grand Prix balvu par iepakojumu Jersikas čipsiem “Adventure”, un ar savu produkciju popularizējot Līvānu novadu Igaunijā, Lietuvā, Lielbritānijā un Ziemeļvalstīs, par atbalstu Līvānu novada pašvaldības organizētos pasākumos;
 • Nominācijā „Labdarība”Inesi Valaini, LTMS “Dubna” vadītāju, Līvānu Romas katoļu draudzes locekli – par pašaizliedzību, nesavtību, atbalstu līdzcilvēkiem un brīvprātīgo darbu Līvānu Romas katoļu baznīcā, par palīdzību līdzcilvēkiem un rosināšanu darboties un apgūt kaut ko jaunu, par sadarbību ar dienas aprūpes centru un atbalstu aušanas prasmes apguvē centra audzēkņiem, par līdzdarbošanos Līvānu Romas katoļu draudzē, nodrošinot baznīcas reģistru sakārtošanu un baznīcas noformēšanu, sapošot baznīcu svētkiem un laulību ceremonijām, rūpējoties par kārtību un tīrību baznīcas telpās un laulību ceremonijām, rūpējoties par kārtību un tīrību baznīcas telpās un apkārtnē.