Visi notikumi

22.04.2017

Lielā Talka

Aivars Smelcers,

Lielās Talkas koordinators Līvānu novadā

 

 

Cienījamie Līvānu novada iedzīvotāji un visi kam rūp Latvijas nākotne! 2017. gada Lielās Talkas aicinājums paliek nemainīgs - mudināt ikvienu palīdzēt veidot Latviju kā videi un cilvēkam labvēlīgu vietu. Darīsim labus darbus, stādīsim kokus, izgatavosim putnu būrīšus, atjaunosim žogus, soliņus, tiltiņus, saglabājot skaisto Latvijas dabu, cilvēces vērtības un savu veselību. Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir vēlēšanās to darīt!

 

Šogad  Lielā Talka notiks sestdien, 22.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00 – talkosim Dubnas upes pussalas krastu sakopšanas darbos. Aicinām piebiedroties ikvienu iedzīvotāju! Novada iedzīvotājus aicinām sakopt arī Turku, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Jersikas pagastu ciemu teritorijas, kapsētas, vai citas publiskās vietas.

 

Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga lielās talkas koordinators! Līvānu novadā Aivars Smelcers, mob.t.29462323.


Pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā vai novadā, pagastā var organizēt savas kolektīvās talkas, oficiāli tās reģistrējot  Lielās Talkas mājas lapā www. talkas.lv  un piesakot savas Talkas atbildīgo personu.


Savukārt, ja jūs kā brīvprātīgais vēlaties organizēt savu talku un kļūt par talkas atbildīgo, tad iepazīsties ar atbildīgā pienākumiem, sazinies ar savas pašvaldības lielās talkas koordinatoru, lai saskaņotu talkošanas vietu, un pēc tam reģistrējiet to www. talkas.lv  mājas lapā, sadaļā "Pieteikt talku". Atgādinām, ka, saskaņojot publiskās talkošanas vietu, tā nedrīkst būt privāta teritorija!


Talkas dienā katras pieteiktās talkas atbildīgajam jābūt sazvanāmam un jāatrodas savā talkošanas vietā. Organizēto talku reģistrētajām atbildīgajām personām talkas maisi līdz talkošanas dienai saņemami Līvānu novada domē (Uldis Mališevs m.t. 29337163).

 

Pēc talkas norises talkas atbildīgajam jāprecizē savākto atkritumu  daudzumu  izvešanai no Jūsu talkošanas vietas -  baltajos, zilos, dzeltenajos vai citas krāsas maisos tālr. - 29557905 (Edgars Pauniņš, Līvānu DzKS). Stāstu, foto vai video par talkas dienā paveikto var sūtīt uz e-pastu talkas@talkas.lv.

 

22.aprīlī arī Tu vari pievienoties kādai no  talkas vietām. Visas oficiāli reģistrētās talkas vietas būs redzamas www.talkas.lv, uzklikšķinot uz zaļās ikonas attiecīgajā novada teritorijā.


Talkas dienā Tev būs nepieciešami atkritumu maisi, kas šogad ir baltā krāsā. Izmantojami ir arī iepriekšējo talkas gadu dzeltenās, zaļās vai  sarkanās  krāsas maisi. Iedzīvotāji kuri sabiedriskajās vietās talkos individuāli, šos maisus varēs saņemt Līvānu novada domes ēkas pirmajā stāvā dienu pirms talkas - 21. aprīlī no plkst. 9.00- 12.00 un no plkst.12.30-14.30, kā arī pagastu pārvaldēs. Talkas dienā – oficiāli reģistrētajās talkas vietās.

 

PIEPILDĪTIE ATKRITUMU MAISI 22.APRĪLĪ JĀATSTĀJ TIKAI REĢISTRĒTAJĀS TALKAS VIETĀS, INFORMĒJOT TALKAS ATBILDĪGO vai Līvānu dzīvokļu un komunālo saimniecību, tālr. 29557905 - Edgars Pauniņš.


Bezmaksas nodošana attiecas uz sabiedrisko vietu sakopšanu: parki, skvēri, publiskajos mežos savāktie atkritumi.


Individuāli talkojot, Talkas dienā 22. aprīlī sabiedriskajās vietās savāktos atkritumus baltajos, zilos, dzeltenos vai citas krāsas maisos, Līvānu pilsētas iedzīvotājus lūdzam atstāt Talkas organizatoru izveidotajos publiskajos laukumos:

Zemgales ielas garāžu kooperatīva teritorijā,

Vecā tirgus laukuma teritorijā Vecbaznīcas ielā.


Maisu izvešanu no saskaņotajām talkošanas vietām veiks SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.


Iepriekš Jums sakot paldies par atsaucību un sapratni Talkas organizēšanā, Līvānu novada Lielās Talkas koordinators Aivars Smelcers  29462323.