1...611612 613...658

Visas ziņas

 • 20.06.2012

  Iznācis "Līvānu novada vēstis" jaunākais numurs

  Iznācis informatīvā izdevuma "Līvānu novada vēstis" 2012.gada jūnija numurs. Izdevumu varat lasīt arī internetā.

 • 20.06.2012

  Aizsācies jauniešu projekts „ESI lietDERĪGS”

  Līvānu novada jauniešiem vasara iesākusies ar jaunām iespējām lietderīgi pavadīt brīvo laiku, jo Līvānu bērnu un jauniešu centrs līdz pat novembrim realizēs projektu „ESI lietDERĪGS”.

 • 19.06.2012

  Baltkrievija dāvā grāmatas Līvānu bibliotēkai

  Pirmdien, 18. jūnijā, Līvānos viesojās Baltkrievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko un Baltkrievijas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks. Vizītes mērķis bija dāvināt Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai grāmatas, kas satur daudzpusīgu informāciju par Baltkrieviju. Bibliotēkā viņus uzņēma Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, bibliotēkas vadītāja Inta Vērdiņa un Līvānu 2. vidusskolas direktore, kā arī Līvānu novada domes deputāte Klavdija Daukšte.

 • 18.06.2012

  APSVEIKUMS

  Sportistu saime sveic Jāņa Klauža pludmales volejbola komandu, Robertu Mālnieku, Jāni Važņeviču, Vitu Školinu un Santu Emsiņu ar veiksmīgu dalību Latvijas mēroga sacensībās!

 • 18.06.2012

  Jaunieši ierīkos atpūtas vietu upes krastā

  Uzsācies biedrības „IMKA Līvāni” projekts „Sakārtota vide – mūsu nākotne!”, ko līdzfinansējusi Līvānu novada dome! Projekta ietvaros Līvānu jaunieši ierīkos publisku atpūtas vietu Zaķusalā – ar soliņiem, ugunskura vietu un atkritumu urnām.

 • 18.06.2012

  Līvānu bērni dejo Ventspilī

  26.maijā Līvānu 1.vidusskolas 2.klašu deju kolektīvs (vadītāja Anita Vucina) un 3.klases deju kolektīvs „Laimiņa” (vadītāja Anita Ancāne) piedalījās republikas deju festivālā „Latvju bērni danci veda” Ventspilī.

   

 • 15.06.2012

  Tuvojas noslēgumam ESF projekts „Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā” (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/042)

  Noslēgumam tuvojas ESF projekts „Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā”, kā ietvaros ir paveiktas dažāda veida aktivitātes, par kurām ik mēnesi ir arī informēts, lai tiktu sekmēta Līvānu novada un blakus esošo pašvaldību aktīva un kvalitatīva līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

 • 14.06.2012

  Līvānos apbalvoja atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus

  Latgales makslas un amatniecības centrā apbalvojumus - diplomus un naudas prēmijas, saņēma Līvānu novada 3.atklātās fizikas olimpiādes uzvarētāji.

 • 13.06.2012

  Līvānu skolēni piedalījušies mākslas un mūzikas festivālā

   

  No 7. Līdz 10. jūnijam Mazsalacā notika 4. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi”. Festivāls noritēja kā atraktīva dažādu mākslas un mūzikas pulciņu audzēkņu un pedagogu radošā saspēle ar dziedāšanu, radošajām darbnīcām, plenēru un ekskursijām.

   

 • 12.06.2012

  Līvānieši attīsta mazo biznesu

   

  Ceturtdien, 7. jūnijā, Daugavpilī, viesnīcā Park Hotel „Latgola” norisinājās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā” noslēguma forums. Projektā ir iesaistījušās un tā ietvaros savu mazo biznesu attīstījušas arī vairākas Līvānu novada ģimenes.


1...611612 613...658