1...34 5...697

Visas ziņas

 • 01.07.2020

  Ārkārtējās situācijas ietekmēto seku mazināšanai NVA aicina darba devējus pieteikties bezdarbnieku nodarbināšanai, saņemot darba algu subsīdiju

  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem uzsākt nodarbināt NVA reģistrētos bezdarbniekus, saņemot subsīdiju darba algai pirmajos trīs nodarbinātības mēnešos. Atbalstam var pieteikties no 2020.gada 1. jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.

 • 01.07.2020

  Pirts "Avotiņš" Jersikā jaunums – Zvanu telts

  Pirts "Avotiņš" Jersikā viesiem piedāvā jaunu nakšņošanas iespēju – Zvanu telts. 

 • 01.07.2020

  Aizvadīts futbola mačs Juniori-Seniori

  Kā ierasts, 23. jūnijā notiek futbola mačs Juniori ( līdz 30g.)-Seniori (pēc 30g.). Šogad mačs notika 28. reizi. Tā ir apsveicama tradīcija. Paldies visiem un ikkatram organizatoram visu šo gadu garumā, kas rūpējās un rūpējas par tradīcijas saglabāšanu. Lai dzīvo futbols!

 • 01.07.2020

  Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā

  Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

 • 01.07.2020

  Reģionālo maršrutu pieturās uzsākta vienota satura un dizaina autobusu kustības sarakstu izvietošana

  Ir uzsākta jauno – vienotas informācijas un dizaina – reģionālo maršrutu autobusu kustības sarakstu plākšņu izvietošana pieturās. Tādējādi turpmāk pasažieriem būs pieejama visa aktuālā informācija par reisiem, kuros konkrētā pietura ir iekļauta. Plānots, ka visās reģionālo maršrutu autobusu pieturās tiks izvietoti vairāk nekā 9000 jaunu kustības sarakstu. Sākotnēji tie tiks uzstādīti Vidzemē, bet visu plākšņu nomaiņu paredzēts veikt līdz 2021. gada beigām.

 • 01.07.2020

  Būs finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai Latgalē

  Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Councilpārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot projektu “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, kā arī piešķirts finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai.

 • 01.07.2020

  Rudzātu vidusskola 2020./2021. mācību gadā aicina pieteikties jaunās neklātienes izglītības programmās

  Rudzātu  vidusskola 2020./2021. mācību gadā aicina pieteikties jaunās neklātienes izglītības programmās (mācības notiks Līvānos, Rīgas ielā 113/117): pamatizglītības neklātienes programmā 7.-9. klasēm (mācības notiek 4 dienas nedēļā); vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmā 10.-12.klasēm (mācības notiek 2 dienas nedēļā ).

 • 01.07.2020

  Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" rīko mutisko izsoli

  Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2020.gada 5.augustā plkst. 13.00 Talejas ielā 1, Rīgā, rīko mutiskas izsoles ar augšupejošu soli valsts nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības: kopā nekustamo īpašumu Lauku ielā 2A un 10A, Līvānos, Līvānu novadā (kadastra numurs 7611 005 0518)...

 • 01.07.2020

  Studiju iespējas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Līvānu filiālē 2020./2021. studiju gadā notiks uzņemšana trīs 1. līmeņa pilna laika profesionālajās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem: “Mašīnbūve”, “Programmēšana un datortīklu administrēšana” un “Būvniecība”. Pieteikties studijām būs iespējams e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē dokumentu pieņemšanas punktos. Pieteikšanās pilna laika pamatstudijām Vienotajā reflektantu pieteikšanās sistēmā notiks no 2020. gada 13. jūlija līdz 2. augustam. Sīkāka informācija pa tālr. 29537335 (Ilze Vanaga).

 • 30.06.2020

  Apstiprināts jaunatnes iniciatīvas projekts mācību motivācijas palielināšanai

  15. jūnijā noslēdzās atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.


1...34 5...697