Visas ziņas

/images/news/large/7826.png

12.03.2021

Līvānu novada Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos

Līvānu novada vēlēšanu komisijas paziņojums

 

Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 21. janvāra lēmumu par 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu izsludināšanu un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, Līvānu novada Vēlēšanu komisija izsludina

iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos.

 

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu  pieteikšanās termiņš noteikts

no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 12. aprīlim, plkst.1700

 

Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu veidlapas var saņemt:

1) Līvānu novada domē Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā /VVPKAC/ un pagastu pārvaldēs

2) CVK mājas lapā /www.cvk.lv/

 

Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt Līvānu novada domē Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā /VVPKAC/, pagastu pārvaldēs,

 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Intai Raubiškai

/Līvānu novada domē 208.kabinetā/

vai

sekretārei Inārai Gribonikai

/Līvānu novada domē 203. kabinetā/

 

līdz 2021. gada 12. aprīļa plkst.1700

 

Līvānu novada vēlēšanu komisijas tālruņi:

  1. Komisijas priekšsēdētāja Inta Raubiška, 29480582
  2. Komisijas sekretāre Ināra Gribonika, 29286918