Visas ziņas

/images/news/large/7709.jpg

26.01.2021

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada nogalē uzsāka projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) realizāciju. Projektā tiks nodrošināti sociālie rehabilitācijas  pakalpojumi Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

 

Janvāra sākumā tika uzsākta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Kā pirmie projekta dalībniekiem – bērniem ar īpašām vajadzībām,  individuālas konsultācijas sniedz logopēds un psihologs. Projekta dalībnieki saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši to izvērtēšanas kartēs noteiktajam, bet ne mazāk kā 40 pakalpojumus katrs.

 

Tāpat katru darba dienu tiek nodrošināta iespēja projekta dalībniekiem pilnveidot sociālās prasmes, uzlabot funkcionālās spējas un saturīgi pavadīt brīvo laiku Dienas aprūpes centrā. Dienas centra speciālais pedagogs un aprūpētāja klientiem nodrošina  atbalstu un gādā par  draudzīgu, labsajūtu veicinošu noskaņojumu.

 

Tuvākajā laikā individuālu konsultāciju un pakalpojumu sniegšanu uzsāks vēl divi speciālisti- ergoterapeits un  fiziotrapeits. Projekta dalībniekiem tiks nodrošināti  vēl arī citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi veselības uzlabošanai. Projekta ietvaros notiks arī 6 izglītojošas nodarbības projekta dalībnieku – bērnu,  vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Visi projektā paredzētie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi notiks līdz  2021. gada decembrim.