Visas ziņas

/images/news/large/7579.jpg

17.11.2020

Realizēts mednieku kolektīva mazo grantu projekts

Veiksmīgi realizēts mednieku kolektīva “Ašinieki” projekts “Saieta vietas palīgtelpu rekonstrukcija” ar mazo grantu projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” atbalstu. Projekta ietvaros izremontēta MK “Ašinieki” saieta nama palīgtelpa.

 

Veicamo darbu apjoms bija ļoti liels. Noņemti esošie griestu un sienu materiāli, veikta griestu un sienu izklāšana ar reģipsi, špaktelēšanas darbi, nokrāsotas sienas, griesti. Saieta ēkas palīgtelpu remontdarbus veica mednieku kolektīvs saviem spēkiem, lai pilnīgi paveiktu ieceri tika vākti ziedojumi no mednieku kolektīva biedriem. Paldies jāsaka SIA “ANIV” par atbalstu projekta realizācijā. Kopējā realizētā projekta summa  sastāda 1266 EUR, tai skaitā pašvaldības finansējums 550,00 EUR un pašu līdzfinansējums 716,00 EUR.

 

 

Mednieku saieta nama palīgtelpas izremontēšana ir būtisks atbalsts biedrībai, jo tas  veicina iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, sadarbību ar pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Medniekiem šī ēka kalpo kā saieta vieta apmācībām, sapulcēm un  veicamo darbu plānošanai. Tā kā mednieku aktīvākais medīšanas periods ir rudens un ziemas mēneši, tad telpas ir nepieciešamas, kur sasildīties, kā arī medījuma apstrādei.  Tagad garām braucējiem un pašiem ir prieks par sakopto māju Rauniešu ciemā. 

 

Projekta iecere realizēta un veikti plānotie uzdevumi ar mednieku kolektīva “Ašinieki” ideju, iedzīvotāju brīvā laika un aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanu,  nolaistas  telpu grupas sakārtošanu. Veicot  sabiedriskas aktivitātes, stiprinot un popularizējot medību tradīcijas.