Visas ziņas

/images/news/large/7515.png

14.10.2020

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi - papildināts 15.10.2020

Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai

 

Ministru kabinets 13. oktobrī pieņēma lēmumu, ka no 14. oktobra, sejas maskas būs jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. Tāpat būs stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā. Savukārt no 17. oktobra būs papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai. 

 

Turpmāk sejas maskas obligāti jāvalkā ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, ja tur netiek organizēts pasākums. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

 

 

No 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī būs ieviestas vēl citas drošības prasības:

 • Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām; 
 • Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.
 • aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

 

No 17. oktobra:

 • privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 24.00.
 • sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00.

Tāpat, lai mazinātu vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti

 

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā valdība lēma par papildu ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai. Līdz 31. decembrim ir noteikti vēl šādi drošības pasākumi:

 • pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki;
 • iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, personalizētas sēdvietas;
 • pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par 1000 cilvēkiem;
 • pasākumi ārtelpās virs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti.
 • pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt 30 cilvēki vienā grupā.

 

*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

Līvānu novada pašvaldība noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai

 

Palielinoties COVID – 19 izplatībai, Līvānu novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

 1. Izglītības iestāžu vadītājiem:

1.1. nepieļaut izglītības iestāžu izglītojamo braucienus uz Daugavpili, Kuldīgu, kurās ņemot vērā lokālos Covid-19 uzliesmojumus, no 2020.gada 1.oktobra līdz 14.oktobrim ir noteikti ierobežojumi;

1.2. izvērtēt izglītojamo dalību sporta sacensībās, konkursos, ārpusstundu pasākumos, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju;

1.3. organizējot interešu izglītības nodarbības, pārskatīt kārtību, kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības;

1.4. iepazīstināt izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, darbiniekus ar izmaiņām, kuras izvērtējot epidemioloģisko situāciju, tiek veiktas iestādes izstrādātajā kārtībā;

1.5. izglītības procesa organizēšanā ievērot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus izglītības iestādēm;

1.6. izglītības iestāžu izglītojamo braucienus ārpus novada teritorijas saskaņot ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.

2. Par preventīvo pasākumu īstenošanu infekcijas izplatīšanās ierobežošanai un izglītības procesa īstenošanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai atbild Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

 

2020.gada 1. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Līvānu novada dome 2020. gada 6. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

Līvānu novada Kultūras centra vadībai:

 1. Nepieļaut pašdarbības kolektīvu braucienus ārpus novada,
 2. Darba procesa organizēšanā ievērot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus,
 3. Iestādes darbinieku braucienus ārpus novada teritorijas saskaņot ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru vai izpilddirektora vietnieku.

2020.gada 6. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Līvānu novada dome 2020. gada 9. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

 1. Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, ierobežot vai pilnībā nepieļaut skatītāju atrašanos citu rīkotāju organizētos pasākumos Kultūras centra un tā struktūrvienību telpās (konkursos, skatēs, sacensībās, u.c.) ar vai bez ieejas maksas, ja tie paredz uzņemt dalībniekus, kas ierodas no vairākiem novadiem/pilsētām.
 2. Citu rīkotāju organizētos pasākumos Kultūras centrs un tā struktūrvienību telpās (konkursos, skatēs, sacensībās, u.c.) ar vai bez ieejas maksas, pēc vajadzības noteikt Organizētājam nodrošināt citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai preventīvi ierobežotu infekcijas izplatību.
 3. Ierobežot citos novados darbojošos amatiermākslas kolektīvu dalību Līvānu novada kultūras centra un tā struktūrvienību rīkotajos pasākumos.
 4. Īstenot preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās ierobežošanai atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

2020.gada 9. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Līvānu novada dome 2020. gada 13. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

1.Izglītības iestāžu vadītājiem:

1.1. nepieļaut izglītības iestāžu braucienus uz Latvijas Republikas administratīvajām teritorijām, kurās, ņemot vērā lokālos Covid-19 uzliesmojumus, ir noteikti ierobežojumi,

1.2.         ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, līdz 2020.gada 30.oktobrim neorganizēt izglītojamo ekskursiju braucienus, dalību konkursos, pasākumos ārpus novada teritorijas,

1.3.         sporta sacensības, treniņnodarbības, līdz turpmākiem valdības lēmumiem, organizēt tikai mācību procesa ietvaros, nodrošinot to norisi atbilstoši piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai,

1.4.         organizējot interešu izglītības nodarbības, izvērtēt iespēju atsevišķos gadījumos izmantot attālinātā mācību procesa īstenošanu,

1.5.         nodrošinot pašvaldības organizētos skolēnu pārvadājumus, ievērot valstī noteiktās prasības pasažieriem sabiedriskajos transportlīdzekļos,

1.6.         informēt izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus par prasībām, kuras valstī noteiktas līdz 2020.gada 6.novembrim, izmantojot sabiedriskos transportlīdzekļus,

1.7.         izglītības procesa organizēšanā sekot līdzi epidemioloģiskās situācijas izmaiņām, veicot nepieciešamās korekcijas iestādes izstrādātajā kārtībā.

2. Par preventīvo pasākumu īstenošanu infekcijas izplatīšanās ierobežošanai un izglītības procesa īstenošanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai atbild Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

 

2020.gada 13. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Līvānu novada dome 2020. gada 14. oktobrī pieņēmusi rīkojumu, kurā uzdod:

 1. Vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem no 2020.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim nodrošināt attālinātā mācību procesa norisi 7.-12.klašu izglītojamajiem, informēt izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus par mācību procesa īstenošanu.
 2. Vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, Līvānu Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības programmu apguvi no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim īstenot attālināti, izvērtējot iespēju atsevišķas interešu izglītības programmas klātienē īstenot individuāli.
 3. Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenot attālināti, klātienes nodarbības nodrošinot tikai individuāli.
 4. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolā no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim nerīkot  sporta sacensības un profesionālās ievirzes programmu īstenošanu nodrošināt, organizējot treniņu nodarbības ārtelpās vai attālināti, vai individuālo sporta treniņu viens audzēknis-viens treneris.
 5. Līvānu 1.vidusskolas peldbaseinu “Upe” līdz 2020.gada 6.novembrim peldēšanas nodarbībām atļaut izmantot tikai Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu 1.-6.klašu izglītojamajiem, nepieļaut peldbaseina apmeklējumu citiem klientiem.
 6. Par preventīvo pasākumu īstenošanu infekcijas izplatīšanās ierobežošanai un izglītības procesa īstenošanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai atbild Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

2020.gada 14. oktobra rīkojums Par pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai

 

Par KARANTĪNAS izsludināšanu Līvānu slimnīcā

 

Pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas izsludināto pandēmiju saistībā ar koronavīrusa (COVID – 19) infekcijas izplatību pasaulē un Eiropā, kā arī, lai novērstu apdraudējumu trešo personu veselībai un dzīvībai, ar 2020.gada 15.oktobri SIA “Līvānu slimnīca“ tiek izsludināta KARANTĪNA.

 • Stacionārā pacientu apmeklēšana iz stingri aizliegta.
 • Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu apmeklēšana ir stingri aizliegta.
 • Ambulatorās daļas pacientiem, skatīt informāciju (reģistratūrā, informatīviem stendiem un ieejas durvīm) par drošības pasākumiem.
 • Obligāta aizsargmasku lietošana ierodoties SIA Līvānu slimnīcā.