Visas ziņas

/images/news/large/7442.jpg

11.09.2020

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli … nekustamajam īpašumam Rīgas iela 24 - 16, Līvāni, Līvānu novads, kadastra Nr. 7611 900 1641, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 16, kopplatībā 78,39 m2, kopīpašuma 7839/335631 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4530 16. Parādnieks: … Piedzinējs: SIA LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads. Īpašuma izsoles sākumcena 2600,00 EUR. Izsoles solis- 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2020.gada 17.septembrī plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 19.oktobrī pulksten 13.00.

 

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.oktobrim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 260,00 eiro zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. Nr. 25077712171, depozīta kontā Nr. LV43TREL9199089001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.