Visas ziņas

Visas ziņas

Visas ziņas

/images/news/large/7240.jpg

17.06.2020

Darbu uzsācis jauns pašvaldības kārtībnieks Roberts Cepurnieks

Jūnija vidū darbu Līvānu novada pašvaldībā uzsāka jauns kārtībnieks Roberts Cepurnieks. Darba tiesiskās attiecības ar iepriekšējo kārtībnieku tika izbeigtas.

 

Roberts Cepurnieks Daugavpils Universitātē ieguvis profesionālo bakalaura grādu izglītībā un sporta un sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar pedagoģiju, loģistiku un ir bijusi pieredze darbā pašvaldības policijā.

 

Līvānu novada pašvaldības kārtībnieks Roberts Cepurnieks iedzīvotājus pieņem pēc iepriekšējā pieraksta Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra 214.kabinetā, Domes ielā 3, Līvānos. Ar kārtībnieku iespējams sazināties pa tālruni: 26366550 vai e-pastu: roberts.cepurnieks@livani.lv

 

Kārtībnieka galvenie amata pienākumi ir pašvaldības saistošo noteikumu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildes kontrole, administratīvo protokolu sastādīšana, piedalīšanās kārtības un sabiedriskās drošības pasākumu veikšanā, sabiedriskās kārtības uzraudzība pašvaldības videonovērošanas sistēmas iekārtās, izbraukšana uz notikumu vietām.

 

Kārtībnieks piedalās profilaktiskajos izbraukumos (reidos) pa Līvānu novada ūdenstilpēm un citiem vides objektiem, kontrolē ielu tirdzniecības un organizēto tirdzniecības pasākumu noteikumu ievērošanu, piedalās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas un kontroles izbraukumos (reidos), kopā ar bāriņtiesu un sociālo dienestu dodas apsekošanā pie sociālā riska ģimenēm, lai veiktu klientu dzīves apstākļu pārbaudi.