Visas ziņas

Visas ziņas

Visas ziņas

/images/news/large/7238.jpg

17.06.2020

Upeniekos notiek Torņa ielas pārbūves darbi

Maijā tika uzsākti Līvānu novada Jersikas pagasta Upenieku ciemata Torņa ielas pārbūves darbi 350m garumā. Darbi tiek veikti ELFLA līdzfinansētā projekta “Torņu ielas, Jersikas pagastā Līvānu novadā pārbūve” (projekta Nr.19-03-A00702-000079) ietvaros, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos lauku teritorijā, nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu sasniedzamību un kvalitatīvu dzīves vidi. Torņu ielas turpinājums ir pašvaldības B grupas ceļš Upenieki - Narvenīca. Pa šo ceļu ir iespējas nokļūt uz Upenieku ciemata centru, kur atrodas iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi.

 

Pārbūves darbu ietvaros tiks veikta zemes klātnes izbūve, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu izbūve, caurteku, nobrauktuvju izbūve, aprīkojuma uzstādīšana, labiekārtošanas darbi - caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeni un sāngrāvju malu nostiprināšana, apsējot ar zālāju.

 

Darbus veic SIA “Mikor”, būvuzraudzību nodrošina IK “Aleksejs Ivanovs”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 40458,19 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 15232,00 EUR.