Visas ziņas

Visas ziņas

Visas ziņas

/images/news/large/7235.jpg

17.06.2020

Paldies visiem labas gribas cilvēkiem, kuri piedalījās labdarības pasākumā Madaliņas baznīcā

Madaliņas draudzes ērģelniece Rita

 

Vēlos pateikties visiem labas gribas cilvēkiem, kuri svētdien, 14.jūnijā, piedalījās labdarības pasākumā Madaliņas baznīcā:

 

Sirsnīgs paldies klausītājiem un ziedotājiem!

 

Tūkstoš bučas un košu, atpūtas bagātu vasaru vēlu savām kolēģēm Ingai Zeilei un Tatjanai Saratovai!

 

Muzicēšanas prieku, līksmu un mīlestībai atvērtu sirdi – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas studentei Madarai Māsānei un Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem:

 

Evelīnai Otaņķei, Artim Sparānam un Aleksandram Mitinam (kurš jau absolvējis mūsu skolu, bet, kā vienmēr, ir atsaucīgs labdarībai).

 

Mīļi skauju un visskaistākos Jersikas pļavu ziedus sūtu  Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniecei izglītības jomā  Inesei Butlerei, kura parūpējās par mākslas darbu izstādi un koncerta noformējumu!

 

Lai mūs visus nebeidz aijāt viskošākie mākoņi, lai allaž kādu saldu dziesmu zumzina bites un kamenes, lai aizrauj savā straujajā lidojumā svīres, bet ik diena rit Dievmātes patvērumā un aizgādībā!

 

Lai vēl daudz daudz tādu kā vakar saldu un mīlestību nesošu upuru!

 

Mīļa Māŗa Madaliņa,

Uzjūdz manu kumeliņu,

Lai man braukt dienu, nakti,

Nieka ļauna neredzèt.

(latv.t.dz.)