Visas ziņas

/images/news/large/7030.jpg

01.04.2020

Piešķirts finansējums projekta “Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās” realizācijai

Arī šogad notiks zivju resursu pavairošana, jo Zivju fonda padome ir apstiprinājusi Līvānu novada domes iesniegto projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās”. Daugavas upes baseinā tiks ielaisti 4590 līdaku mazuļi, sadarbojoties ar SIA “Rūjas zivju audzētava”. Projekta īstenošanai jānoslēdzas līdz 2020.gada 31.oktobrim.

 

Projekta mērķis: papildināt zivju resursu daudzumu Daugavas upes baseinā, tādā veidā veicinot ūdenstilpes ilgtspējīgu izmantošanu un ekoloģiskās kvalitātes saglabāšanu.

 

Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspēju pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Aktivitāšu īstenošanas rezultātā iegūs gan makšķernieki, gan tūristi un Līvānu novada iedzīvotāji kopumā. Lai zvejas resursi tiktu izmantoti racionāli, vēlamies atgādināt, ka dodoties makšķernieku gaitās ievērosim likumdošanas normas un ziņosim par malu zvejniekiem.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 499,91 EUR, no kurām 1 349,92 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 149,99 EUR ir Līvānu novada domes līdzfinansējums.