Visas ziņas

/images/news/large/6771.png

14.01.2020

Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2019. gadu

Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi datus par aizvadīto 2019. gadu.

 

Laulību reģistrācija

2019. gadā laulību noslēguši 46 pāri ( t. sk. 5 pāri salaulājušies Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzē), kas ir par diviem pāriem vairāk kā 2018. gadā.

24 pāri laulībā stājušies pirmo reizi. Pirmajā laulībā stājās 32 vīrieši un 28 sievietes, otrajā laulībā stājušies 12 vīrieši un 18 sievietes, 2 vīriešiem šīs bija trešās laulības. 2 laulības noslēgtas ar ārvalstu pilsoņiem.

Arī 2019. gadā visvairāk laulību tika reģistrēts augustā, kad laulībā stājušies 15 pāri.

2019. gadā Zelta kāzās sveikti pieci pāri (4 pāri Līvānu pilsētā un viens pāris Turku pagastā). Viens pāris Turku pagastā svinēja Dimanta kāzu gadadienu.

Atgādinām, pārus Zelta un Dimanta kāzām varat pieteikt Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā, informējot par to nodaļas darbiniekus. Zelta un Dimanta pāri, kuru deklarētā dzīves vieta ir  Līvānu novads, no Līvānu novada pašvaldības saņem arī vienreizēju materiālu pabalstu attiecīgi 80,00 EUR un 100,00 EUR apmērā.

 

Dzimšanas reģistrācija

2019. gadā reģistrēti 72 jaundzimušie (36 meitenes un 36 zēni). Tas ir par 18 jaundzimušajiem mazāk kā 2018. gadā. Vienā ģimenē piedzima dvīnīši. Līvānu pilsētā reģistrēts 50 jaundzimušais, Jersikas pagastā – 6, Rožupes pagastā – 9, Rudzātu pagastā – 3, Sutru pagastā – 1, Turku pagastā – 2, citā novadā – 1.

Visvairāk no mazuļiem ir pirmie (26) savās ģimenēs. 19 bērni bija kā otrie, 18 – trešie, 5 – ceturtie, 2 – piektais, 1 – sestais un 1 – devītais ģimenē.

Jaunākā māmiņa bija 18 gadus veca, bet vecākā 42 gadus veca.

Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu – 31 . Bez ziņām par tēvu sastādīti 8 dzimšanas reģistri.

Visvairāk bērnu piedzimuši februārī – 12, bet vismazāk janvārī – 2 jaundzimušie.

Divi vārdi doti 2 bērniem.

Līvānu novada pašvaldība par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā, izmaksā vienreizēju pabalstu jaundzimušā  aprūpei 200,00 EUR apmērā vienam bērnam. Lai  saņemtu  pabalstu  jaundzimušā  aprūpei,  pabalsta  pieprasītājam jāvēršas Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Miršanas reģistrs

2019.gadā sastādīti 168 miršanas reģistri (sievietēm – 96, vīriešiem – 72). Tas ir par 18 mirušajiem mazāk kā 2018. gadā.

2019. gadā Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mirušo pēdējā deklarētā dzīves vieta: Līvānu pilsētā – 92, Jersikas pagastā – 11, Rožupes pagastā – 11, Rudzātu pagastā – 5, Sutru pagastā – 9, Turku pagastā – 12, citos novados – 28.

Biežākais nāves cēlonis 93 gadījumos bijis sirds un asinsvadu slimības, 34 gadījumos – vēža intoksikācija, 41 gadījumā – citi iemesli.

Atgādinām, ka personai,  kura  apņēmusies veikt mirušās personas,  kuras deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Līvānu novads, apbedīšanu ir tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu 120,00EUR apmērā. Lai saņemtu attiecīgo pabalstu, jāvēršas Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā.