Visas ziņas

/images/news/large/6740.jpg

02.01.2020

Aicinām izvirzīt kandidātus apbalvojumam Gada balva kultūrā

Aicinām līdz 2020. gada 17. janvārim izvirzīt kandidātus apbalvojumam Līvānu novada Gada balva kultūrā 2019 nominācijās Gada cilvēks kultūrā, Gada labākais amatiermākslas kolektīvs un Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada domes kancelejā Rīgas ielā 77, Līvānos.

 

Kandidātus  apbalvojumam Gada  balva  kultūrā var izvirzīt  Līvānu  novada  domes  deputāti,  domes  komitejas,  komisijas,  valsts  un pašvaldību  institūcijas,  Līvānu  novadā  reģistrētas  juridiskas  personas,  biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

 

Gada balva kultūrā ir fiziskas personas, personu grupas, kolektīva  apbalvojums,  ko  piešķir  par  materiālo  un  nemateriālo  kultūras  (t.sk. rakstniecības, skatuves  mākslas, multimediju, vizuālās mākslas, mūzikas, muzejisko, kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos gada laikā Līvānu novadā.

 

Pieteikumā nepieciešams norādīt:

- kandidāta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,

- kandidāta sasniegumu aprakstu konkrētajā jomā un izvirzīšanas motivāciju,

- kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju.

 

vai

 

- kolektīva/komandas nosaukumu un tā vadītāju,

- kolektīva/komandas aktivitātes novadā, valstī, starptautiskā līmenī,

- sasniegumus un rezultātus.

 

2019. gada 29.augusta Līvānu novada domes noteikumi “Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”: http://www.livani.lv/upload/faili/dome/noteikumi_5_apbalvojumi_2019.pdf