Visas ziņas

/images/news/large/6692.jpg

06.12.2019

Atgādinājums suņu īpašniekiem – mājdzīvnieka ekskrementi ir jāsavāc

Nokūstot sniegam, ir aktualizējies jautājums par suņu ekskrementu nesavākšanu pēc to izvešanas pastaigā. Māju iekšpagalmos atklājas suņu saimnieku nolaidība, kas liek mātēm ar maziem bērniem pie rokas, kā arī citiem iedzīvotājiem manevrēt, lai neiekāptu ekskrementos. Ja citviet ir ierasts, ka suņu īpašnieks pēc sava mīluļa savāc un izmet atkritumos, tad Līvānos tas vēl nav kļuvis par normu. Ņemot vērā saņemtās sūdzības, arī pašvaldības kārtībnieks pievērsīs pastiprinātu vērību šim jautājumam.

 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3. punkts paredz, ka dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus.

 

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantam, sods par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu ir brīdinājums vai fiziskajām personām naudas sods no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

 

Šis likuma pants pieļauj iespēju lemt arī par dzīvnieka konfiscēšanu. Administratīvo sodu piemēro un jautājumu par dzīvnieka konfiscēšanu lemj Līvānu novada domes Administratīvā komisija.