Visas ziņas

Visas ziņas

Visas ziņas

/images/news/large/6638.jpg

15.11.2019

Rudzātos aizvadīts Latvijas speciālo skolu konkurss

Edgars Vaivods,

Rudzātu speciālās pamatskolas direktors

 

12.novembrī Rudzātu speciālajā pamatskolā jau otro gadu pēc kārtas norisinājās Latvijas dzimšanas dienai veltīts konkurss: “Daiļas kā liepas un stipri kā ozoli- mēs Latvijai”. Konkursā piedalījās 8 Latvijas speciālo izglītības iestāžu komandas, kopskaitā- 50 skolēni. Šogad konkursa apakštēma bija- Latviešu gadskārtas un tradīcijas. Konkurss tiek rīkots ar mērķi:

  1. Pilnveidot un nostiprināt izglītojamo pilsonisko pašapziņu, piederību Latvijas kultūrai, akcentējot zināšanas par kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu.
  2. Veicināt sadarbību starp Latvijas speciālajām skolām.
  3. Izkopt un pilnveidot prasmi strādāt komandā.

Konkursanti bija 5.-9. klašu skolēni, kas brauca pie mums no Aleksandrovas (Dagdas novads), Maltas (Rēzeknes novads), Sveķiem (Gulbenes novads), Dzelzavas (Madonas novads), Kokneses (Kokneses novads), Zālītes (Iecavas novads), Gaujienas (Apes novads). Mūs priecē, ka dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug.

 

Komandas uz konkursu ieradās labi sagatavotas, ar teicami izpildītu mājas darbu, un, kas ir ļoti mīļi, līdzi vedot arī kādu suvenīru mums - organizatoriem.

Dienas gaitā komandām bija jāveic  8 uzdevumi. Tos sagatavoja un vadīja attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji. I. Viļuma - mājturības uzdevums, N. Budencova, L.Slava - matemātikas uzdevums, M. Boreiko, A.Brūvere - C līmeņa uzdevums, V. Jurkāns - kokapstrādes uzdevums,    L. Kivleniece - latviešu valodas uzdevums, I. Zīmele - sociālo zinību uzdevums, L. Gžibovska- mūzikas uzdevums,   Z. Spūle- Vilcāne - sporta uzdevums. 

 

Sirsnīgs paldies skolotājiem par atsaucību un izdomu, jo kā atzina paši konkursanti, uzdevumi bija gana sarežģīti un interesanti, kas prasīja ne tikai zināšanas, bet arī to praktisko pielietojumu nestandarta variantos. Bet vislielāko paldies vēlos teikt mūsu  skolotājām Marinai Boreiko, kas bija šī gada konkursa galvenais virzītājspēks un mūsu skolotājai Zandai Spūlei Vilcānei, kas jau sākotnēji ir šīs idejas autore un pirmā konkursa, kas notika pagājušā gadā, vadītāja. Paldies zemnieku saimniecībai “Līči” ( I. Dolgais) par garšīgajām pusdienām un našķiem, Līvānu foto salonam “Minox” (J. Magdalenoks) par operatīvi izgatavotajām un noformētajām komandu fotogrāfijām. Sirsnīgu paldies vēlamies teikt arī mūsu pašvaldībai - Līvānu novada domei un personīgi domes izpilddirektora vietniecei Aijai Usānei par atsaucību, atbalstu un sarūpētajām dāvanām konkursa dalībniekiem.

 

Konkurence bija sīva, katrā no uzdevumiem uzvaras nāca ļoti dažādi.   Komandu kopvērtējumā veiksmīgākās bija: 

1. vieta - Aleksandrovas pamatskolas komanda (otro gadu pēc kārtas),

2.vieta - Rudzātu speciālās pamatskolas komanda, 

3.vieta - Gaujienas pamatskolas komanda (kas šogad piedalījās pirmo gadu).

 

Konkursa noslēgums tika aizvadīts interesantās rotaļās un dejās, ko bija gatavojuši paši konkursanti. Atvadoties mēs saņēmām apliecinājumu, ka šis konkurss ir turpināms arī nākotnē.

 

Sirsnīgs paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību, atbalstu un dalību tajā! Mēs ļoti ceram, ka dalība šajā konkursā bija patiešām kā jauks piedzīvojums Rudzātos!