Visas ziņas

/images/news/large/6396.jpg

22.08.2019

Aicinām piedalīties uzņēmējdarbības atbalsta konkursā „Līvānu novads VAR 2019”

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību rīko uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2019”. Konkursā var piedalīties Līvānu novadā reģistrētās mazās un vidējās komercsabiedrības un saimnieciskās darbības veicēji. Konkurss tiek rīkots jau otro gadu. 2018. gada konkursā tika saņemti 16 projektu pieteikumi, no kuriem pašvaldība finansiāli atbalstīja 5 uzņēmumus par kopējo summu 8172,88 EUR, piešķirot minētos līdzekļus biznesam nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un inventāra iegādei.

 

Konkursa mērķis – sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanu Līvānu novadā.

 

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir konkursa kārtībā Līvānu novada pašvaldības ikgadējā pamatbudžeta ietvaros. Kopējais piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai 2019.gadā sastāda 8000,00 EUR. Vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir  līdz 2000,00 EUR.

 

Pieteikumus konkursam (projekta pieteikumu un citus konkursa nolikumā norādītos dokumentus) var iesniegt līdz 6. septembrim Līvānu novada domes kancelejā (210. kab.). Konkursa nolikumu un pielikumus meklējiet šeit: http://www.livani.lv/page/737

 

Kontaktpersona Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska mob.29324115, e-pasts: inese.stahovska@livani.lv.