Visas ziņas

/images/news/large/6329.jpg

11.07.2019

Centralizēto eksāmenu rezultāti Līvānu novadā 2019.gadā

Ilga Peiseniece,

Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Līvānu novadā centralizētos  eksāmenus (CE) 9 mācību priekšmetos kārtoja 63 vidusskolu absolventi.

 

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni - latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā un viens eksāmens pēc brīvas izvēles, var izvēlēties arī vairākus.  Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos no 2013. gada tiek izteikti procentuālajā novērtējumā.

 

Apkopojot aizvadītā mācību gada rezultātus, 20 Līvānu novada absolventiem vērtējumi eksāmenos ir 80% un vairāk.

 

Augstus rezultātus ar vērtējumiem virs 80% četros eksāmenos ir sasniedzis Līvānu 1.vidusskolas absolvents Arvis Utnāns, trijos eksāmenos Līvānu 1.vidusskolas absolvents Artis Pauniņš un Rudzātu vidusskolas absolvente Lāsma Neiceniece,  divos eksāmenos  Līvānu 1.vidusskolas absolvente Simona Groskaufmane.

 

Labākie absolventu rezultāti atsevišķos mācību priekšmetos:

  • latviešu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Artis Pauniņš 88%, Simona Groskaufmane 83%, Arvis Utnāns 81%, Lauma Praņevska 81% (skolotāja Ārija Baltmane); Rudzātu vidusskola – Lāsma Neiceniece 80% (skolotāja Iveta Kārkle);
  • matemātikā: Līvānu 1.vidusskola – Artis Pauniņš 97%, Arvis Utnāns 82% (skolotāja Elita Vaivode);
  • angļu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Artis Pauniņš 94%, Dominika Dobrovoļska 93%, Elīna Cīrule 92%, Armands Skutelis 92%, Artis Muktupāvels 85%, Krišjānis Mikulis 85%, Artūrs Ārsmenieks 84%, Arvis Utnāns 83%, Reinis Čivčs 82%, Ainārs Dukaļskis 81%, Artūrs Utināns 81% (skolotāja Anita Reitere); Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola – Laura Ivanova 83%, Rainers Svencis 82% (skolotāja Ineta Sargune); Rudzātu vidusskola – Lāsma Neiceniece 89% (skolotāja Inese Ābola-Reliņa);
  • krievu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Anģelina Havrova 91%, Amanda Skutele 82%, Simona Groskaufmane 81% (skolotāja Ināra Lietauniece); Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola – Romans Vasiļjevs 83%, Vija Asma 81% (skolotāja Ināra Lietauniece);
  • Latvijas un pasaules vēsturē: Līvānu 1.vidusskola – Arvis Utnāns 83% (skolotāja Sandra Maskalāne);
  • Bioloģijā:  Rudzātu vidusskola – Lāsma Neiceniece 81% (skolotāja Jolanta Ļubka-Tarasova).

 

Svešvalodas eksāmenā skolēnam ir iespēja izvēlēties kādu no valodām, kuru viņš ir apguvis - angļu, krievu vai  vācu.

 

CE svešvalodās tiek izvērtēta izglītojamā snieguma atbilstība B1 (40 – 69%), B2 (70 – 94%) vai C1 (95 – 100%) valodas līmenim. Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.

 

Līvānu novadā CE eksāmenu angļu valodā kārtoja 46 skolēni, no tiem B2 līmeni ieguvuši 20 absolventi jeb 43,48%, B1 līmeni ieguvuši 17 absolventi jeb 36,96%.

 

Krievu valodu kā svešvalodu kārtoja 16 absolventi, B2 līmeni sasnieguši 9 absolventi (56,25%), bet B1 – 5 (31,25%).

 

Vācu valodas CE kārtoja 1 absolvents un viņa zināšanas novērtētas ar B2 (77,6%) līmeni.

 

Centralizētos eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetos kārtoja 7 absolventi -  bioloģiju 4, fiziku 1, ķīmiju 2.

 

Latvijas un pasaules vēstures CE eksāmenu kārtoja  2 absolventi.

 

Valstī šogad skolēni zemākos rezultātus tāpat kā iepriekšējos gados uzrādīja matemātikā, vidēji sasniedzot 32,7% un tas ir zemākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā. Līvānu novadā rezultāti matemātikā ir 37,52%, kas ir augstāk par vidējo rādītāju valstī un arī par 3,49 procentpunktiem vairāk nekā novadā pirms gada. Latviešu valodā Latvijas skolēni vidēji uzrādījuši 49,9% rezultātu, tas ir zemāks nekā aizvadītajā gadā (52,6%), tādējādi pirmo reizi pēdējo piecu gadu laikā noslīdot zem 50%. Līvānu novadā rezultāti latviešu valodā ir 54,77%, tas ir augstāks par vidējo rādītāju valstī, bet par 3,17 procentpunktiem novadā mazāk nekā pirms gada. Angļu valodas eksāmenā šogad vidējais rezultāts valstī ir 62,7%, novada rezultāts, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu ir palielinājies visvairāk, tas ir par 5,4 procentpunktiem augstāks un šogad tas ir 63,53%,. Krievu valodas kā svešvalodas eksāmenā valstī vidēji sasniegti 74,4%, novadā vidējais rezultāts ir 68,06%, tas ir zemāks kā valstī vidējais un arī par 3,18 procentpunktiem novadā mazāks nekā pirms gada.

 

Šogad valstī arī nedaudz audzis eksāmenos izkritušo skaits, 255 absolventi eksāmena kopvērtējumā nav sasnieguši 5% robežu. 226 skolēni šogad nenokārtoja matemātikas eksāmenu, 26 latviešu valodas, divi skolēni nesasniedza nepieciešamos 5% vēstures eksāmenā, bet vienam skolēnam neveiksmīgs bijis izvēles eksāmens fizikā. Līvānu novadā visi vidusskolas absolventi ir ieguvuši sertifikātus un veiksmīgi pabeiguši vidusskolu.

 

Mazākumtautību izglītības programmā latviešu valodas centralizētā eksāmena sertifikātus pamatizglītībā saņēma 35 Līvānu 2.viduskolas 9.klašu beidzēji, no tiem valsts valodas prasmes ar augstākā līmeņa 1.pakāpi novērtētas Elīnai Gailei (C1-94%) - skolotāja Līga Andersone, Ārijai Bērziņai (C1-88%), Anastasijai Vinogradovai (C1-86%), Velorai Garkinai (C1-86%), Arianai Puškinai (C1-85%), skolotāja Žanna Lukašenkova.  Līvānu 2.vidusskolas kopprocents šajā eksāmenā ir 68,5% un tas ir par  4,57 procentpunktiem augstāks nekā 2018.gadā.

 

Uzsākot jauno darba cēlienu, novada skolās tiks izvērtēti absolventu sasniegtie rezultāti, lai sekmētu veiksmīgāku sagatavošanos nākošā gada eksāmenu sesijai.