Visas ziņas

/images/news/large/6324.jpg

10.07.2019

Uzsākta projekta “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide” realizācija

Līvānu novada dome ir uzsākusi  Latvijas vides aizsardzības fonda projekta Nr. 11-08/418/2018 “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveiderealizāciju.

 

Projekta ietvaros tiks veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde un divu laivu ielaišanas vietu izbūve Dubnas upē (Celtuves, Kurzemes ielu krustojumā un Preiļu ielas galā).

 

Projekta īstermiņa mērķis:

Veikt laivu ielaišanas vietu izbūvi Dubnas upē Līvānu pilsētas robežās.

 

Projekta ilgtermiņa mērķis:

Nodrošināt publisko ūdeņu vides pieejamību, drošību, kā arī antropogēnās slodzes mazināšanu..

 

Šobrīd tiek veikta tehniskās dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrāde.

 

Projekta kopējās izmaksas 50 000,00 eiro, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 34 085,00 eiro, pašvaldības finansējums 15915,00 eiro.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt Līvānu novada domes vides inženierei Gunita Vaivode mob.+371 22024485.