Visas ziņas

/images/news/large/6163.jpg

10.05.2019

Līvānu novada pašvaldības ieguvumi no Latvijas dalības Eiropas Savienībā

9. maijā Latvijā un citviet Eiropā tiek atzīmēta Eiropas dienu. Vēsturiski 1950. gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans, apzinoties trešā pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot “pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē”.  Viņš piedāvāja izveidot Eiropas iestādi, kuras pārraudzībā būtu ogļu un tērauda nozare, kas tolaik veidoja visas militārās varas pamatu. Šajā dienā sākās Eiropas projekts. Tāpēc arī ES valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Milānā 1985.gadā tika pieņemts lēmums svinēt 9. maiju kā Eiropas dienu. Latvija pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā.

 

Ir apkopota informāciju par to, ko Līvānu novada pašvaldība ir ieguvis no Latvijas dalības Eiropas Savienībā. Apkopojumā nav iekļauti pašvaldības uzņēmumu sagatavotie un īstenotie projekti.

 

Laika periodā no 2007. gada līdz 2019. gada aprīlim pašvaldība ir sagatavojusi 77 projektu pieteikumus dažādās ES fondu programmās finansējuma piesaistei. Kopējais apstiprināto projektu finansējums sastāda 41 milj. EUR. 2007. – 2013. gada plānošanas periodā pašvaldībā tika sagatavoti 60 apjomīgi projektu pieteikumi. Kopējā apstiprināto projektu summa 27,9 milj. EUR. 2014. – 2020. plānošanas periodā ir sagatavoti un iesniegti 17 projekti, par kopējo summu 13,1 milj. EUR.

 

Pašvaldība ir piedalījusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu realizācijā, gan Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektos.

 

ES fondu pieejamība ir ievērojams atbalsts pašvaldībai, jo pateicoties ES un valsts budžeta finansējuma piesaistei Līvānu novadā ir veikta:

 • Līvānu pilsētas ielu atjaunošana 9,415 km garumā, kas ir 22.64% no kopējā pilsētas ielu tīkla;
 • Līvānu novada lauku teritorijā veikta pašvaldības autoceļu atjaunošana 24,255 km garumā, kas sastāda 10,45% no kopējā pašvaldības autoceļu un ielu tīkla pagastu teritorijās;
 • Ir veikta Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošana (pilnībā atjaunoti, sakārtoti 5stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmi, vairāki mazie pagalmi);
 • Siltinātas un pārbūvētas pašvaldības ēkas pilsētā – 10 ēkas, t.sk. 6 izglītības iestādes;
 • Siltinātas un pārbūvētas pašvaldības ēkas pagastos – 4 ēkas, t.sk. 3 izglītības iestādes;
 • Līvānu novada pašdarbības kolektīviem iegādāti skatuves tērpi;
 • Pārbūvētas, atjaunotas, aprīkotas novada kultūras iestādes;
 • Uzstādītas saules baterijas – 16 paneļi;
 • Veikta mežu ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana, veicot jaunaudžu kopšanu pašvaldībai piederošajās jaunaudzēs – 25,82 ha;
 • Nomainīti esošie nātrija gaismekļi uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgas ielā – 125 gab.;
 • Izbūvēts dzelzceļa pārvads pār sliežu ceļiem;
 • Veikta Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana – 42 mācību telpu, gaiteņu, sanitāro mezglu remonts, IKT iegāde, mēbeļu iegāde.

 

Turpinās darbs pie jaunu projektu ieviešanas, plānošanas, sagatavošanas:

 • ERAF infrastruktūras sakārtošanas projekti (Līvānu pilsētas Baznīcas iela, pašvaldības autoceļš Pētermuiža – Kūdras purvs, pārrobežu programmu projektu sagatavošana u.c.);
 • ESF projekti (Proti un Dari, Pumpurs, Veselības veicināšana u.c.);
 • EKII (viedo tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā, 243 gaismekļu nomaiņa uz LED).